Nr 20: Leo Bergman

Vilket yrke har du?
Kommunikation.
Vilken grupp tillhör du?
Anställd
Student
Min hjärtefråga:
Lönevillkor.
Motivera varför du ska vara kongressombud.
Kongressombud sedan tidigare.