Rösta på kongressombud

Nu är det dags att utse vilka som ska företräda medlemmarna på DIK:s kongress i november. De nominerade har beskrivit sig själva och motiverat vilka frågor de brinner för.

De nominerade till kongressombud har valt vilken valkrets de vill tillhöra. Läs presentationerna i respektive valkrets genom att klicka på kretsen.

Mandatfördelningen för DIK:s valkretsar ser ut så här:

Norra Sverige 17 mandat
Stockholm  28 mandat
Södra Sverige 19 mandat
Västra Sverige 17 mandat

Rösta gör du genom enkäten som skickas ut digitalt till samtliga medlemmar.
Har du frågor eller saknar din röstningslänk, maila kongress@dik.se.