Snart kan din medlemsavgift bli billigare – regeringen föreslår avdragsrätt

Regeringen kommer i budgeten för 2018 föreslå en avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Om budgeten går igenom kommer möjligheten att göra avdrag för din fackavgift att börja gälla den 1 juli nästa år.

Förslaget innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.

För en DIK-medlem som betalar full avgift innebär det en besparing på 786 kronor per år.

Företag har en motsvarande avdragsrätt för medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Medlemmar i DIK och företag får därmed en mer lika ställning på arbetsmarknaden. Det gynnar den svenska modellen där staten, fack och arbetsgivare samverkar för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden.