Motionera till kongressen – så gör du!

En motion är ett skriftligt förslag från en eller flera medlemmar som kongressen ska fatta beslut om. Nu är det dags att göra det inför kongressen 2018.

Alla medlemmar kan motionera om allt som rör DIK:s framtid, i både stort och smått. Inför DIK:s kongress 2018 ska motioner skickas in senast 15 juni.

Motionerna behandlas av förbundsstyrelsen som besvarar förslagen och gör propositioner för kongressen att fatta beslut om.

Så här skriver du en motion:

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad förslaget handlar om.

2. Beskriv ditt förslag med argument och bakgrundstext.

3. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att kongressen ska fatta. Detta gör du genom en att-sats. 

4. Skriv under dokumentet med ditt namn. Om ni är flera som står bakom motionen ska samtliga skriva under.

5. Skicka motionen till kongress@dik.se.

Vad är en att-sats?

En att-sats är formuleringen som kongressen ska ta beslut om. Till exempel:

Jag yrkar på att kongressen beslutar
att ”ändra/tillåta att/ge i uppdrag till …. att"

eller

att ”senast ….. skall förbundsstyrelsen informera om/ta reda på..…/verkställa ….”

Var kortfattad och konkret. 

 

Vad händer sen?

1. Förbundsstyrelsen läser motionen och tar ställning till den.

2. Motion och förbundsstyrelsens svar finns i kongresshandlingarna.

3. Kongressombud läser både motion och förbundsstyrelsens motionssvar och fattar därefter beslut.