Här finns skolbiblioteken som håller världsklass

Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning. Men det finns goda förebilder och de vill DIK hylla! Utmärkelsen har delats ut vid fem tillfällen och här presenteras hela listan för året. Ansökan för 2018 öppnar 8 januari.

Årets nomineringar kännetecknas av att det i år finns en mycket tydlig koppling mellan skolbibliotekens läsfrämjande arbete och arbetet med medie- och kommunikationskunnighet (MIK).

Nytt i årets ansökningar är också hänvisningar till HBTQ samt Skolverkets utbildningsmoduler. Glädjande att detta 2017 har blivit självklart. Exempelvis lyfts den demokratiska aspekten in i arbetet, det vill säga att alla elever behöver en läskunnighet för att bli en demokratisk medborgare med kompetens att själv påverka sitt lärande och sin delaktighet i, och påverkan på, samhället.

Skolbibliotek i världsklass 2017 tilldelas:

Från A till Ö:

 • Backaskolan, Lund (ny)
 • Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping (ny)
 • Fyrisskolan, Uppsala (ny)
 • Fäladsgården, Lund (1)
 • Fäladsskolan, Lund (ny)
 • Hjulsbroskolan, Linköping (5)
 • Hulebäcksgymnasiet, Härryda (3)
 • Katedralskolan, Linköping (2)
 • Katedralskolan, Lund (3)
 • Möllevångsskolan, Malmö (ny)
 • Nacka gymnasium, Nacka (5)
 • Njudungsgymnasiet, Vetlanda (ny)
 • Nösnäsgymnasiet, Stenungssund (1)
 • Pauliskolan, Malmö (5)
 • Polhemskolan, Lund (3)
 • Ringbergsskolan, Växjö (3)
 • Rävlandaskolan, Härryda (ny)
 • Rönnowska skolan, Helsingborg (ny)
 • Skönadalsskolan, Kävlinge (ny)
 • Slottsstadens skola, Malmö (ny)
 • Gymnasieskolan Spyken, Lund (ny)
 • Söderslättsgymnasiet, Trelleborg (ny)
 • Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen, Ulricehamn (5)
 • Tolvåkerskolan, Kävlinge (1)
 • Vasaskolan, Gävle (ny)

  ( ) = år på listan

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande

Ett skolbibliotek i världsklass:

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.