Hantering av personuppgifter enligt PUL

DIK tar fullt ansvar för att hanteringen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning, så för att du ska kunna bli medlem måste vi informera dig om att vi lagrar dina uppgifter och du måste godkänna detta, genom att sätta en liten bock i den aktuella rutan i ansökningsformuläret.

För att på effektivaste och bästa sätt kunna fullgöra vår uppgift, att tillvarata dina intressen som medlem, måste DIK införa de uppgifter som du lämnar i din medlemsansökan i ett datoriserat medlemsregister - det vill säga i en databas.

Det här gör vi

Uppgifter som du lämnar till DIK kan komma att lämnas vidare till de samarbetsparter som DIK arbetar med för att kunna ge dig bra service. Till exempel kan nämnas administration av försäkringar eller utskick av medlemstidningen. All överföring av personuppgifter från DIK för behandling sker lösenordskyddat och våra samarbetsparter binds av sekretessavtal.

Uppgifterna kan komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet, endast i de fall då DIK är skyldiga enligt lag att göra så.

Personuppgifterna kan kompletteras genom inhämtning från andra register om detta inte strider mot PUL. Personuppgiftslagen. Så görs till exempel då vi uppdaterar adressuppgifter från medlemmar som flyttat. Det sker genom samkörning med statens person- och adressregister, SPAR. På så vis får vi rätt adress till dig och kan nå dig med våra utskick.

Om du inte vill att vi ska föra in de uppgifter du lämnar i vårt medlemsregister kan vi tyvärr inte fullgöra våra skyldigheter gentemot dig enligt stadgarna. I princip beviljas inte medlemskap för personer som inte låter DIK föra register över deras uppgifter. Givetvis hanterar vi skyddad identitet eller hemlig adress enligt gällande regler.

Ändra dina egna uppgifter

För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta. Det är därför viktigt att du
meddelar oss eventuella förändringar. Oriktiga uppgifter kommer givetvis att rättas snarast möjligt men du bör själv ändra arbetsplats, telefonnummer, e-postadress och liknande via Mina sidor eftersom du själv vet bäst vad som är korrekt.

Du har givetvis rätt att på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig -och/eller begära rättelse av dessa. Detta sker i så fall skriftligen till din angivna adress för att skydda din integritet.

Vill du ha mer information, uppdatera dina uppgifter eller begära registerutdrag kan du vända dig till DIK:s medlemsservice.

Hoppas du har förståelse för detta och markerar ditt godkännande genom att bocka för rutan i ansökningsformuläret!