Vi ger dig råd runt din lön

Lönen är en viktig faktor på jobbet. En bra lön är ett kvitto på att du är värdefull i ditt yrke. Vi hjälper dig att ta dig till nästa nivå.

DIK arbetar för att du ska ha en lön som motsvarar dina insatser. Vi ger dig den hjälp du behöver inför ditt löne- och utvecklingssamtal och när det gäller diskussioner med din arbetsgivare om dina arbetsuppgifter.

Så stöttar facket i lönefrågor

Man kan säga att DIK:s roll i lönefrågor är att hjälpa dig att förstå vad du är värd för din arbetsgivare. Vi hjälper dig också att få en bild av vad du bidrar med i relation till verksamhetens mål och de uppgifter som satts upp för dig. Vi stöttar dig, men det är du själv som behöver ha detaljkunskaperna om på vilket sätt just du är viktig för utvecklingen av verksamheten. Det är du som vet vad du är bra på.

I vårt arbete utgår vi från DIK:s lönepolicy. Målet med den är att varje medlem ska ha största möjliga löneutveckling.

Vårt mål är att varje medlem ska ha största möjliga löneutveckling.

Vänd dig till din lokala representant

När det är dags för dig att ha lönesättande samtal är förberedelse A och O. Skaffa dig kunskap och förbered dig – det kan hjälpa dig utvecklas på din arbetsplats och att få högre lön. Vill du ha stöd och råd är det i första hand din lokala fackliga representant du ska vända dig till. Du kan också få råd och stöd direkt från DIK:s medlemsservice.