Arkivchef

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Kontaktpersoner

Göran Matejka, rekryterande chef

Tfn: 070-239 19 57

Beskrivning

Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation vars främsta uppgift är att ansvara för att regionens 1,5 miljoner invånare har tillgång till en god hälso- och sjukvård. Med cirka 50 000 anställda är Västra Götalandsregionen en av Sveriges största arbetsgivare.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är med sina närmare 17 000 anställda, ett av Europas största Universitetssjukhus, med ett omfattande vårduppdrag inklusive flera rikssjukvårdsuppdrag. Vi bedriver vår verksamhet på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus, Rågården och inom ett stort antal öppenvårdsmottagningar i Göteborgsområdet. I vårt uppdrag ingår, utöver sjukvård, att bedriva omfattande verksamhet inom forskning, utbildning och utveckling i nära samverkan med flera externa aktörer, främst Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

SU har en egen styrelse och verksamheten är organiserad i sex områden som leds av områdeschefer. Utöver dessa områden finns Sjukhusdirektörens stab och sjukhusgemensam administration bestående av funktioner för ekonomi och marknad, FoUUI, säkerhet, kansli och juridik, kvalitetsutveckling, HR och kommunikation samt medicinsk information.

Till gemensam administration hör även Arkiv- och Informationsstruktur dit vi söker en arkivchef. Enheten har ett samlat arkivansvar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket innefattar förvaring, rådgivning, service och kompetens inom området arkiv och dokumenthantering. Vi utför arkiv- och informationshanteringstjänster som arkivering, digitalisering, informationssökning och sekretessprövning av lagrad information samt ger användarsupport. Enheten består totalt av cirka 50 medarbetare, varav en underordnad enhetschef och två sektionsledare.

Enheten är sedan ett halvår placerad i nya lokaler på Torggatan i Mölndal.

Uppdraget

Som arkivchef ansvarar du för myndighetens arkivorganisation enligt det regionala regelverket för arkivfrågor. Det innebär att du uppdaterar, utbildar och håller kontakt med sjukhusets ca 90 utsedda arkivredogörare inom myndigheten. Du är utsedd till myndighetens arkivansvarig och rapporterar direkt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse samt samordnar kontakter med arkivmyndigheten. Uppdraget utgår ifrån arkivlagen. Du har ett nära samarbete med sjukhusets ärendecontroller för det sjukhusgemensamma diariet samt med sjukhusets jurister. Du handlägger ärenden i arkivfrågor samt är utsedd att vägra utlämnande av allmän handling på delegation från styrelsen.

Du har en underordnad chef som leder Journalgruppen, samt sektionsledare för Systemgruppen och Administrativa gruppen. Medarbetarna utgörs av arkivadministratörer, arkivhandläggare, systemadministratörer, samordnare och arkivarier. 

Du är direkt underställd sjukhusets kanslichef.

Kvalifikationer

Vi söker dig med adekvat högskoleutbildning inom humaniora och samhällsvetenskap samt en påbyggnadsutbildning inom arkiv- och informationsvetenskap. Du har en mångårig och dokumenterad erfarenhet av arkivfrågor och ledarskap i offentlig verksamhet. Har du lett andra chefer är det meriterande.

Du har gedigen kunskap och erfarenhet av utlämnande och sekretessprövning av allmänna handlingar samt arkivvård både avseende papper, mikrofilm och digitala system. Du har goda IT-kunskaper generellt samt goda kunskaper om digital långtidsarkivering.

Du har en uttalad känsla för service, är flexibel och uppskattar att arbeta i en teamorganisation samtidigt som du är självständig och drivande. Du har förmåga att leda och samordna team. Organisatoriskt sinnelag, effektivitet, noggrannhet, tillförlitlighet och integritet är egenskaper vi värdesätter liksom öppenhet och intresse för administrativ utveckling.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och egenskaper som ligger i linje med Västra Götalandsregionens chefskriterier som är värdegrundsbaserat chefskap, mål- och resultatorienterat chefskap, kommunikativt chefskap och utvecklingsorienterat chefskap.

Villkor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillämpar femårigt chefsförordnande, med möjlighet till förlängning, med en tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Välkommen med din ansökan!

Mer information om Sahlgrenska Universitetssjukhuset finner du på vår hemsida www.sahlgrenska.se

 

Sista ansökningsdatum

1 maj

Ort

Göteborg

Kontaktpersoner

Göran Matejka, rekryterande chef

Tfn: 070-239 19 57