Kommunikatör

Statens försvarshistoriska museer söker kommunikatör till Flygvapenmuseum, Linköping.

Kontaktpersoner

Mikael Parr, museichef

Tfn: 013-495 97 09

Elisabeth Lagvik, chef för den Publika enheten

Tfn: 013-495 97 11

Statens försvarshistoriska museer (SFHM)

SFHM är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att sprida kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I SFHM ingår Armémuseum, Flygvapenmuseum, kansliet för Sveriges militärhistoriska arv, en stab för myndighetsövergripande frågor samt Försvarets traditionsnämnd. Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Stockholm och Linköping och har ungefär 75 anställda. För mer information om myndigheten: www.sfhm.se

Flygvapenmuseum

Flygvapenmuseums ansvar omfattar förvaltning, utveckling och vård av samlingar från militärflyget och publik verksamhet inom detta ämnesområde. På Flygvapenmuseum arbetar omkring 30 personer med tillsvidareanställning och 30 personer med ersättning per arbetad timme vid tillfälliga arbetstoppar. Läs mer på www.flygvapenmuseum.se

Arbetsuppgifter

Ansvara för museets marknadsförings- och kommunikationsarbete.

Ta fram kommunikationsplan och budget för museets marknadsföringsinsatser riktade till olika målgrupper och via olika kanaler.

Producera informationsmaterial i form av annonser, skyltar, broschyrer, rapporter, inbjudningar och liknande.

Vara huvudredaktör för museets hemsida, kanaler i sociala medier och för museets sidor på myndighetens intranät.

Aktivt upprätthålla kontakt med massmedia och fungera som informatör gentemot medier och andra intressenter.

Svara för beställningar gentemot tryckerier, fotografer/bildbyråer, översättare m.fl.

Museets informations- och marknadsföringsverksamhet täcker in ett brett område vilket gör att även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Kommunikationsarbetet utförs i mycket nära samarbete med kollegor på museet och i myndigheten.

Utbildningsbakgrund

Du ska ha högskoleutbildning inom information/kommunikation och/eller marknadsföring eller likvärdig utbildning.

Kunskaper och erfarenheter

Du ska:

- ha några års arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet information/kommunikation och marknadsföring

- vara van vid att själv skapa och leverera färdiga original, inklusive bilder, till annonser, trycksaker och skyltar m m

- vara van vid att arbeta med webben och sociala medier

- kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska och ha känsla för och kunskap om lämplig form för kommunikation gentemot olika målgrupper

- hålla deadlines och kunna jobba snabbt och effektivt även under press

- vara van vid att arbeta i en projektinriktad organisation samt att planera och genomföra informations- och marknadsföringsprojekt

Det är meriterande att ha:

- erfarenhet av informationsarbete inom kultursektorn och /eller arbete inom offentlig förvaltning

- erfarenhet av att driva större informations- och marknadsföringsprojekt

- kännedom om aktörer och relevanta nätverk inom regionen

- erfarenhet av kommunikationsinsatser gentemot skolan

- erfarenhet av att arbeta med långsiktiga strategier för kommunikation

- kunskap i ett ytterligare språk

Kompetenser

Vi söker dig som har god förmåga att kommunicera, är lyhörd och social. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och kan arbeta i grupp likväl som individuellt och självständigt. Det är viktigt att du är serviceinriktad, utåtriktad och drivande. För att passa för tjänsten ska du vara initiativrik, kreativ, noggrann och flexibel. Arbetet innebär att flera projekt och uppgifter pågår samtidigt vilket innebär att du måste gilla att arbeta mot deadlines och när det är liv och rörelse i din arbetsmiljö.

Frågor om anställningen besvaras av

Mikael Parr, museichef, tel 013-495 97 09, mikael.parr@flygvapenmuseum.se

Elisabeth Lagvik, chef för den Publika enheten, tel 013-495 97 11, elisabeth.lagvik@flygvapenmuseum.se

Fackliga representanter

Saco/S: Johanna Larsell, tfn 08-519 563 78 eller e-post johanna.larsell@armemuseum.se

OFR/S: Magnus Karlsson, tfn 013-495 97 18 eller e-post magnus.karlsson@flygvapenmuseum.se

Seko: Olle Westerberg, tfn 08-519 563 24, e-post olle.westerberg@armemuseum.se

Anställningsform och tillträde

Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning i sex månader. Heltid. Tillträde 6 augusti eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen att skicka din ansökan till jobb@sfhm.se, märkt dnr. 121-2.3.9/18 senast den 30 mars 2018. Ansökan ska innehålla CV och en kort presentation av dig själv.

Flygvapenmuseum arbetar aktivt med likabehandling och strävar efter en jämn könsfördelning.

Sista ansökningsdatum

30 mars

Ort

Linköping

Kontaktpersoner

Mikael Parr, museichef

Tfn: 013-495 97 09

Elisabeth Lagvik, chef för den Publika enheten

Tfn: 013-495 97 11