Start /  YRKE & KARRIÄR /  Yrken i DIK /  Museum- och utställningsverksamhet

Det här är en spännande sektor som hjälper oss att förstå vår samtid och dess utmaningar genom att lära oss mer av det som varit, oavsett om det handlar om vikingarnas resor eller om hur dammsugaren utvecklats.
Foto: Camilla Lindkvist

Inom utställningssektorn samlas en mängd professioner. De som besökarna möter är oftast museipedagogerna som planerar visningar och guidar besökarna. Utställningarna planeras ofta av en curator eller intendent och bakom kulisserna på museet finns även forskare, projektledare, kommunikatörer och arkeologer. Det är en spännande sektor som hjälper oss att förstå vår samtid och dess utmaningar genom att lära oss mer av det som varit, oavsett om det handlar om vikingarnas resor eller om hur dammsugaren utvecklats.

Museipedagog/Konstpedagog
Professionerna konstpedagog och museipedagog är närbesläktade. Konstpedagoger arbetar med pedagogik, förmedling eller programverksamhet på exempelvis konsthallar och konstmuseer. Museipedagoger gör detsamma, men återfinns också i verksamheter som inte har renodlad konstinriktning. Konstpedagogen och museipedagogen måste ha en dubbel kompetens – dels kunnande inom den kulturella disciplinen, dels en pedagogisk kompetens. Inom bildkonsten, exempelvis, experimenteras och utforskas kring spännande teman och frågeställningar. Konstpedagogens/museipedagogens uppgift blir att möjliggöra att detta kan vara en plattform för publiken att utgå ifrån i det egna lärandet. Ställt i relation till skolan handlar det om att ”omvandla” konsten/utställningen till ett konkret läromedel, användbart för skolans elever och pedagoger.

Arbetsuppgifterna är varierande. I arbetsuppgifterna kan ingå allt från att planera och genomföra visningar av befintliga utställningar för besökare, initiera och koordinera programverksamhet, utveckla kontakter och samarbete med skolan, skapa ett pedagogiskt material som underlättar själva förmedlingsprocessen. Konstpedagoger/museipedagoger kan också arbeta med praktisk ateljéverksamhet eller fungera som projektledare. 

Curator/utställningsproducent/intendent
Variationsrikedomen bland titlarna och yrkesbenämningarna på de personer som jobbar med utställningsverksamhet på museer och andra kulturinstitutioner är stor. Utställningsspecialisternas yrkesroll är ofta gränsöverskridande och omfattar även arbetsuppgifter inom områdena dokumentation, bevarande och museipedagogik. I många fall är gränserna till konstpedagogen eller museipedagogen otydliga.

Som curator arbetar du med att skapa utställningar. Du ansvarar för utställningens koncept – idén bakom och tanken med utställningen – både att utveckla konceptet och tydliggöra det för publiken. Curatorn utformar också utställningens utseende, till exempel hur verken placeras i utställningslokalen.

Se även under rubriken Kulturmiljöyrken, Kommunikationsyrken och Projektledare.

Utbildning

Utbildningar inom humaniora ges ofta som kurser där studenten själv syr ihop sin utbildning. På avancerad nivå är det vanligare med så program, så kallade mastersprogram.  För att arbeta inom museiområdet krävs en examen inom något av ämnena arkeologi, konstvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria eller museologi.

Utbildningens längd 
Utbildningarna tar mellan 3 - 5 år. Studenter väljer mellan att antingen enbart studera humaniora eller att kombinera med studier inom andra ämnesområde, ofta från samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet. 

Här kan du studera  
De flesta universitet och högskolor har kurser och program inom området. Gå in på www.studera.se för att läsa mer. 

BEHÖRIGHET (FÖRKUNSKAPSKRAV)  
Ofta krävs enbart grundläggande behörighet men vissa utbildningar har högre krav. Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.  Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. 

Utlandsstudier 
De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. 

Lön före skatt  
Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet. För färsk statistik se DIK:s lönestatistik eller Saco lönesök (logga in via Mina sidor)

Arbetsmarknaden [2013]
För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb).  För erfarna: Idag överskott på arbetskraft. 

Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke och i Sacos rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november varje år.