Start /  YRKE & KARRIÄR /  Yrken i DIK /  Fler yrken

Arkiv, bibliotek, museum, språk, humaniora, kommunikation och information är de stora yrkesgrupperna i DIK. Samtidigt är vi mer än så. Här är en lista på nästan alla yrken som är eller har varit representerade i DIK.

A
AD (Art director), Accountmanager, Administrativ assistent, Administrativ chef, Administratör, Affärsutvecklare, Amanuens, Analytiker, Antikvarie, Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingschef, Arbetsledare, Arkeolog, Arkivarie, Arkivassistent, Arkivchef, Arkivföreståndare, Arkivredaktör, Arkivråd, Arkivtjänsteman, Assistent, Auktionstjänsteman, Avdelningschef, Avdelningsdirektör.

B
Barn- och ungdomsbibliotekarie, Barnbibliotekarie, Bebyggelseantikvarie, Bibliograf, Bibliotekarie, Biblioteks- och kulturansvarig, Biblioteksansvarig, Biblioteksassistent, Bibliotekschef, Bibliotekskonsulent, Bibliotekspedagog, Bildarkivarie, Bildredaktör, Bokbussbibliotekarie, Bokhandelsmedarbetare, Bokningsansvarig, Butiksansvarig, Butiksbiträde, Butikschef, Byggnadsantikvarie, Byråassistent, Byrådirektör.

C
Chef, Cheflogoped, Chefredaktör, Chefsarkivarie, Chefsbibliotekarie, Chefskonservator, Chefsregistrator, Chefssekreterare, Communications Manager, Configuration Manager, Content Manager, Controller, Copywriter.

D
Datalingvist, Departementsråd, Departementssekreterare, Designer, Digital strateg, Direktör, Docent, Doktorand, Dokumentalist, Dokumentatör, Driftchef.

E
Elevassistent, Ekonom, Ekonomiansvarig, Ekonomiassistent, Enhetschef, Etnolog, Evenemangschef, Executive Assistant, Expert.

F
Facklig företrädare, Fakultetsinformatör, Filialföreståndare/chef, Filmkonsulent, Fiskeriinspektör, Folkbibliotekarie, Formgivare, Forskarassistent, Forskare/Scientist, Forskningsadministratör, Forskningsarkivarie, Forskningsassistent, Forskningsbibliotekarie, Forskningschef/FoU-chef, Forskningsinformatör, Forskningskommunikatör, Forskningsledare, Forskningssekreterare, Fotograf, Fototekniker, Frimärksgravör, Funktionsansvarig, Förbundsdirektör, Förbundssekreterare, Föremålsantikvarie, Föremålsassistent, Föremålstekniker, Föreståndare, Förlagschef, Förlagsredaktör, Förläggare, Försäljningschef, Förvaltare, Förvaltningschef.

G
GIS-ingenjör, GIS-samordnare/GIS-handläggare, Generaldirektör, Generalsekreterare, Grafiker, Grafisk formgivare, Gruppchef, Guide, Gymnasiebibliotekarie, Gymnasielärare.

H
Handledare, Handläggare, Hembygdskonsulent, Hemslöjdschef, Hemslöjdskonsulent, Hjälpmedelskonsulent, Högskolesekreterare.

I
IT-ansvarig, IT-arkitekt, IT-arkivarie, IT-bibliotekarie, IT-konsult, IT-pedagog, IT-samordnare, IT-strateg, IT-tekniker, IT-utredare, IT-utvecklare, Infomaster, Informatiker, Informations- och kulturchef, Informations- och marknadschef, Informationsansvarig, Informationsarkitekt, Informationsassistent, Informationsbibliotekarie, Informationschef, Informationsdirektör, Informationssamordnare, Informationssekreterare, Informationsspecialist, Informationsstrateg, Informatör,  Ingenjör, Inköpare, Innehållsstrateg, Inredningsstylist, Inspektör, Inspicient, Institutionschef, Intendent, Internkommunikatör, Inventerare.

J
Juniorkonsult.

K
Kanslichef, Kansliråd, Kanslist, Kartingenjör, Katalogisatör, Kommunantikvarie, Kommunarkivarie, Kommunchef, Kommunikationsansvarig, Kommunikationschef, Kommunikationsdirektör, Kommunikationskonsult, Kommunikationsstrateg, Kommunikatör, Kommunsekreterare, Kommunstrateg, Konservator, Konservatorsassistent, Konsthallschef, Konstintendent, Konstkonsulent, Konstnär, Konstpedagog, Konstsekreterare, Konsulent, Konsult, Koordinator, Kultur- och bibliotekschef, Kultur- och fritidschef, Kulturadministratör, Kulturansvarig, Kulturchef, Kulturgeograf, Kulturhandläggare, Kulturhistoriker, Kulturkonsulent, Kulturkoordinator, Kulturmiljödirektör, Kulturmiljövårdsspecialist, Kulturpedagog, Kulturproducent, Kultursamordnare, Kultursekreterare, Kulturstrateg, Kulturutvecklare, Kundtjänstmedarbetare, Kursansvarig, Kvalitetssamordnare, Kvalitetsutvecklare.

L
Landsarkivarie, Landstingsarkivarie, Lektor, Lingvist, Logoped, Lokalvårdare, Läkarsekreterare, Länsantikvarie, Länsantikvarie, Länsbibliotekarie, Länshemslöjdskonsulent, Länsteaterkonsulent, Lärare.

M
Marknads- och försäljningschef, Marknads- och informationschef, Marknadsanalytiker, Marknadsansvarig, Marknadsassistent, Marknadschef, Marknadsförare, Marknadsföringsansvarig, Marknadskommunikationsansvarig, Marknadskommunikatör, Marknadskoordinator, Mediakonsulent, Mediaplanerare, Mediatekniker, Medieanalytiker, Medieutvecklare, Miljöinspektör, Miljösamordnare, Multimediaproducent, Multimediautvecklare, Museiassistent, Museichef, Museilektor, Museilärare, Museipedagog, Museitjänsteman, Museivärd, Museolog, Musikbibliotekarie, Musiker, Musikproducent, Musiktekniker, Mötesplatssamordnare.

N
Nämndsekreterare.

O
Ombudsman, Områdesbibliotekarie, Områdeschef, Omvärldsbevakare, Ordförande, Organisationssekreterare, Organisationsutvecklare, Originalare, Orkesterchef, Osteolog.

P
PR Manager, PR-ansvarig, PR-chef, PR-konsult, Pedagog, Pedagog med specialtistkompetens, Personalchef, Personaltjänsteman, Planerare, Politisk sekreterare, Politiskt sakkunnig, Post doc, Press- och informationsansvarig, Pressansvarig, Presschef, Pressekreterare, Pressinformatör, Presskommunikatör, Processutvecklare, Programledare, Producent, Produktchef, Produktionsassistent, Produktionsledare, Produktkommunikatör, Produktutvecklare, Professor, Programansvarig, Programassistent, Programchef, Programhandläggare, Programkoordinator, Programledare, Programsamordnare, Programsekreterare, Project Manager, Projektadministratör, Projektarkivarie, Projektassistent, Projekthandläggare, Projektkoordinator, Projektledare, Projektsamordnare.

R
Receptionist, Redaktionell medarbetare, Redaktionsassistent, Redaktionschef, Redaktör, Redigerare, Regionbibliotekarie, Regionchef, Registrator, Rekryterare, Rektor, Reporter, Researcher, Reseproducent, Resurspedagog, Retorikkonsult.

S
Sakkunnig, Samhällsvägledare, Samordnare, Sekreterare, Sektionschef, Sektionsledare, Seniorkonsult, Sjukhusbibliotekarie, Skadereglerare, Skolbibliotekarie, Skolbibliotekskonsulent, Skribent, Socialbibliotekarie, Specialist, Språkexpert, Språkkonsult, Språkvetare, Språkvårdare, Stadsantikvarie, Stadsarkivarie, Strateg, Studenthandläggare, Studiebibliotekarie, Studieinformatör, Studierektor, Studievägledare, stylist inom inredning, Support, Systemadministratör, Systemanalytiker, Systemansvarig, Systembibliotekarie, Systemförvaltare, Systemsamordnare, Systemutvecklare, Säkerhetsansvarig, Säljare/försäljare, Sökredaktör.

T
Teamledare, Teaterhandläggare, Teaterkonsulent, Teckenspråks-/dövblindstolk, Teckenspråkslärare, Teckenspråkstolk, Tecknare/Illustratör, Tekniker, Teknikinformatör, Teknisk skribent, Terminolog, Tolk, Trainee, Turistbyråchef, Turistbyråföreståndare.

U
Undervisningsråd, Universitets-/Högskoleadjunkt, Universitets-/Högskolelektor, Universitetsbibliotekarie, Upphandlare, Utbildare, Utbildningsadministratör, Utbildningsansvarig, Utbildningschef, Utbildningskoordinator, Utbildningsledare, Utbildningssamordnare, Utredare, Utredningssekreterare, Utställningsintendent, Utställningskoordinator, Utställningspedagog, Utställningsproducent, Utställningstekniker, Utställningsvärd, Utvecklare, Utvecklingschef, Utvecklingsledare, Utvecklingssamordnare, Utvecklingssekreterare.

V
VD, VD Assistent, Verksamhetsansvarig, Verksamhetschef, Verksamhetsledare, Verksamhetssamordnare, Verksamhetsutvecklare, Verksarkivarie, Vetenskaplig rådgivare/advisor, Vetenskapsjournalist/-skribent, Vetenskapsredaktör, Vuxendövtolk, Värd.

W
Webbanalytiker, Webbansvarig, Webbdesigner, Webbibliotekarie, Webbinformatör, Webbkommunikatör, Webbproducent, Webbpublicist, Webbredaktör, Webbsamordnare, Webbstrateg, Webbutvecklare, Webmaster.

Y
Yrkesvägledare.

Ö
Överbibliotekarie, Översättare.

Jag saknar ett yrke