Start /  YRKE & KARRIÄR /  Yrken i DIK /  Bibliotek, arkiv och dokumentation

De som är utbildade inom det här området jobbar med en mängd olika uppgifter och har olika titlar. Gemensamt är att de nästintill alltid arbetar med informationshantering på något sätt.

Vanliga titlar och arbetsområden
Bibliotekarie: En bibliotekarie arbetar med att organisera och söka tryckta och elektroniska medier och kritiskt granskar olika informationskällors kvalitet och innehåll. I arbetsuppgifterna ingår ofta att utbilda och handleda människor i att söka information effektivt. Det kan också handla om att förmedla upplevelser av olika slag, framförallt inom kultur- och utbildningsområdet. Det finns en varierad arbetsmarknad för bibliotekarier, från tjänster vid folk-, skol- och folkhögskolebibliotek, eller högskole- och sjukhusbibliotek, till tjänster inom näringslivet och organisationer.Det finns cirka 4 600 bibliotekarier på arbetsmarknaden idag.

Informatiker: Informatiker är titeln på en specialistbibliotekarie med kunskap inom ett särskilt ämnesområde. Arbetar vid vetenskapliga bibliotek eller vid forsknings- och utredningsavdelningar för att utföra specialiserade informationssökningsuppdrag.

Informationsspecialist: Finner och värderar information från tryckta och elektroniska källor.

Informationsarkitekt: Bygger, utvärderar och förbättrar bland annat webbplatser och intranät. Arbetar bland annat med informationsstruktur, gränssnitt, navigering, sökfunktioner och innehåll. Har kompetens inom både informationsvetenskap och inom IT och systemvetenskap.

Omvärldsbevakare/omvärldsanalytiker: Arbetar inom alla sektorer och delar av arbetsmarknaden. Företag anställer omvärldsbevakare för att se hur marknaden för deras produkter utvecklas i ett visst land eller område och kommuner kan ha omvärldsbevakare som tar fram beslutsunderlag baserat på utvecklingen både i Sverige och utomlands. Omvärldsbevakning är även en deluppgift inom många typer av tjänster.

Researcher: Letar information inom alla möjliga områden. Kan till exempel arbeta med att ta fram information om ett visst tema inför större konferenser eller inför och under produktioner inom film och tv-industrin.

Arkivarie: Arkivarien strukturerar informationen i arkiv som kan innehålla allt från skolbetyg, sjukhusjournaler och kommuners offentliga handlingar till Karl XII:s barnteckningar, politikers krognotor och SVTs programutbud. Arkivarien bevarar och vårdar arkiv och har såväl vetenskapliga som administrativa arbetsuppgifter. Arkivariens kompetens behövs inom alla sektorer i samhället, på arkivinstitutioner, i kommuner och landsting, på myndigheter, museer, företag, ideella organisationer och som egna företagare. Det finns ca 950 arkivarier ute på arbetsmarknaden idag.

Här nedanför hittar du mer information av vissa av dessa yrken.

Internationellt nyhetsbrev för dig som är bibliotekarie
Nyhetsbrev från IFLA»