Start /  YRKE & KARRIÄR /  STUDENT /  Tyckande DIK student

Som studentmedlem i DIK är du också en del av DIK Student. I nätverket kan du som studentmedlem aktivt bevaka och driva frågor som rör studentmedlemmarna i förbundet.

Som aktiv i DIK Student har du möjlighet att delta i diskussioner och beslut som rör din yrkesverksamma framtid. Det ger möjligheten för studenter inom DIK att utbyta erfarenheter, jämföra utbildningar och bilda landstäckande nätverk. DIK Student har en plats i förbundsstyrelsen, dit oftast DIK Students ordförande väljs som representant för studenterna i förbundet.

Möten och nätverk

DIK Student träffas flera gånger om året och dessa möten präglas av livliga diskussioner, konstruktivt idébollande och kreativa programplaneringar. Inför varje verksamhetsår beslutar DIK Student på årsmötet om vad som ska stå i verksamhetsplanen och så väljer man en ordförande och en vice ordförande som representerar DIK Student utåt.

DIK Student har under de senaste verksamhetsåren arbetat med fokusfrågan Praktik i högre utbildning, genom bland annat enkätundersökningar och panelsamtal under politikerveckan i Almedalen. Under 2015 har man beslutat att arbeta med att förstärka och att bättre använda sig av studentmedlemmarnas representation i förbundets interna verksamhet.

Roger Gripengren är ordförande i DIK Student 2016.  

Du bestämmer själv

Alla åtagande i DIK Student är frivilliga och kan innebära allt från att delta under politikerveckan i Almedalen till att vara med på ett möte eller att jobba i en arbetsgrupp kring en fokusfråga.

De flesta mötena äger rum på DIK:s kansli i Stockholm. DIK ersätter eventuella kostnader för resa, boende och förtäring. Alla studentmedlemmar är välkomna att anmäla sig.  Kontakta Beatrice Hegner eller DIK Students ordförande om du vill engagera dig eller har frågor.

Gilla DIK Student på Facebook så får du kontinuerlig uppdatering om vad som är på gång.

DIK Student är en del av Saco studentråd som samlar alla Sacoförbundens olika studentsektioner. Saco studentråd träffas flera gånger om året i olika sammanhang och jobbar med opinionsbildning och studentpolitik för Sacoförbundens studentmedlemmar.