Start /  YRKE & KARRIÄR /  STUDENT /  Saco och Saco Studentåd

Ta chansen och driv politik på nationell nivå. Bredda ditt nätverk och få relevanta erfarenheter inför framtiden via Saco Studentråd.

Saco är Sveriges akademikers centralorganisation och består av 22 akademikerfackförbund, varav DIK är ett tillsammans med till exempel Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Akademikerförbundet SSR. I Sacoförbunden finns det över 600 000 medlemmar, där alla har eller håller på att genomföra en akademisk utbildning.

Saco Studentråd består av alla studentmedlemmar i Saco:s förbund och samlar över 100 000 studentmedlemmar, vilket gör det till Sveriges största fackliga studentorganisation.

Saco studentråd bevakar löpande utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, deltar i samhällsdebatter och i det politiska arbetet såsom utredningar, remissvar och uppvaktningar av politiker. Studentrådet vill öka förståelsen och kunskapen hos en bred publik om studenters och unga yrkesverksammas villkor på arbetsmarknaden.

Som studentmedlem i DIK har du alla möjligheter att delta i Saco Studentråds arbete. Ta reda på mer information på Saco Studentråds hemsida. Har du några frågor eller vill veta mer - kontakta DIK:s studentmarknadsförare.