Start /  YRKE & KARRIÄR /  KARRIÄRSERVICE /  Karriärguiden /  Jobbansökan /  Jobbintervju

Känslan av att gå på anställningsintervju kan innehålla skräckblandad förtjusning. Förtjust för att du har kommit vidare, skräckblandat för att du vill göra bra ifrån dig.

För att göra ett bra intryck på intervjun, är det viktigt att vara förberedd. Kom ihåg att det är din chans att få veta mer om jobbet och om verksamheten. Du ska också göra ett val. Innan du går till intervjun ska du veta:

Hur den kommer att genomföras? Är det en gruppintervju eller mer ett informellt samtal?

Vem/vilka kommer du att träffa? Är det en verksamhetschef eller en rekryteringsansvarig?

Var väl förberedd

Förbered en kort presentation av dig själv, en så kallad hisspresentation som beskriver vem du är, hur du har utvecklats och vad du kan tillföra arbetsplatsen.

Förbered också svar på de frågor som ofta kommer. Dina svar ska utgå från ditt professionella jag, inte ditt privata jag. Ofta hanterar vi situationer olika när vi är på jobbet och hur vi gör privat. Lyssna ordentligt på frågorna och svara ärligt, inte vad du tror att de vill höra. Se intervjun som en chans att ställa egna frågor.

Efter intervjun är det viktigt att följa upp hur det gick.

Behöver du hjälp med förberedelserna kan du som medlem i kontakta DIK:s karriärservice.

Tips: Ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ja eller nej, det skapar dialog.