Att skapa en tankekarta är en metod för att samla dina erfarenheter och strukturera dem.

Sätt dig med ett tomt papper och skriv ner vad du har gjort och hur det har påverkat dig. Detta ska inte visas upp för en arbetsgivare utan är din utgångspunkt när du ska formulera din ansökan.

  • Tänk igenom vilka utbildningar du har gått och vad du har lärt dig av dem.
  • Fundera över vad du har arbetat med och vilka erfarenheter du har fått.
  • Vilket ansvar har du haft, hur har du fungerat socialt, har du jobbat mycket självständigt, har du haft mycket kontakt med andra människor?
  • Skriv ner dina fritidsintressen, föreningsengagemang och andra saker som har påverkat dig som person.

      Formulera dina personlighetsdrag, både positiva och negativa, det är de som gör dig till den du är.

När du har fått ner detta på ett papper, lyft det som har varit roligt och stimulerande, stryk det du inte har tyckt om. Då har du en struktur och en röd tråd att bygga din ansökan på.

Gör din egen tankekarta med mallen här nedanför!