Start /  YRKE & KARRIÄR

DIK är ditt navigationsverktyg på arbetsmarknaden.
Foto: Jann Lipka

För DIK har karriärbegreppet en bred betydelse.

Karriär handlar om hela arbetslivet, om att skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla kunskap och fallenhet inom ditt professionsområde. Det kan mycket väl handla om att du genom strategiska val arbetar dig fram till en chefstjänst. Men det kan också handla om att du väljer att stanna kvar på ditt nuvarande arbete eftersom du trivs och ser möjligheter att utvecklas där.

DIK:s medlemmar arbetar inom ett brett verksamhetsfält och finns inom många olika områden.

Följ DIK Karriär på Twitter @dikkarriar.