Start /  SERVICE & FÖRMÅNER /  Stipendier, priser och utmärkelser /  Stipendietips från andra

Det finns en svåröverskådlig mängd stipendier av alla möjliga olika slag. De är vanligtvis förknippade med särskilda villkor avseende mottagarens ålder, kön, utbildning, livsåskådning, födelse- eller bostadsort och så vidare.

Många stipendiefonder förvaltas av kommuner, banker, advokatbyråer etc. Vissa regleras av direktiv som bestämts av någon donator för mer än hundra år sedan.

Det kan löna sig att ta kontakt med din hem- respektive födelsekommun och fråga efter stipendier som är avsedda för personer som är födda eller bosatta på orten. Även länsstyrelsen har register över stipendier som är knutna till länet. På universiteten, hos centrala studievägledningen eller på de olika institutionerna, kan du få uppgifter om aktuella stipendier för till exempel utlandsstudier eller forskningsprojekt.

Länkar till andra intressanta stipendier