Start /  SERVICE & FÖRMÅNER /  Stipendier, priser och utmärkelser /  DIK:s uppsatsstipendium för arkiv- och informationsvetenskap

DIK delar vart fjärde år ut ett uppsatsstipendium inom arkiv- eller informationsvetenskap. Syftet är att stimulera och uppmärksamma studenternas uppsatsarbeten. Stipendiet delades senast ut 2013 så i år är det dags igen. Ansök nu!

Du som avslutar din kandidat-, master-, eller magisteruppsats under vår- eller höstterminen 2016 kan söka 2017 års uppsatsstipendium. Du måste vara medlem i DIK för att delta i tävlingen. Om ni är flera författare till uppsatsen måste minst en av er vara medlem. Sista ansökningsdag är 12 mars 2017. För att ansöka om priset skickar du din examinerade uppsats i pdf-format till Caroline Kejnemar, caroline.kejnemar@dik.se, ange även ditt medlemsnummer alternativt personnummer.

Juryn kommer meddela vinnare i maj.

DIK:s arkivvetenskapliga uppsatsstipendium delades ut för första gången år 2004.Stipendiet delades senast ut under Arkivveckan i maj 2013 så i år är det dags igen. Priset är 5 000 kronor. Stipendiet kan delas ut till en eller flera stipendiater.

Regler:

 • Uppsatserna ska vara färdigställda och godkända, på kandidat-, magister- eller masternivå.
 • Det står DIK fritt att avstå från att dela ut stipendium.
 • Juryns beslut kan ej överklagas.
 • Uppsatsförfattaren ska vara medlem i DIK.
 • Om du skrivit uppsatsen tillsammans med någon annan ska minst en av er vara medlem i DIK.

Bedömningskriterier:

 • Uppsatsens relevans för ämnena arkiv- eller informationsvetenskap.
 • Uppsatsämnets aktualitet.
 • Avgränsningarnas ändamålsenlighet och tydlighet.
 • Relevans i metodval och teoretiska resonemang.
 • Analytisk behandling av material utifrån frågeställning och teoretisk ram.
 • Stilistisk utformning.

Välkommen att skicka in din uppsats!