Start /  SERVICE & FÖRMÅNER /  Stipendier, priser och utmärkelser /  Årets kommunikationsuppsats

Sök DIK:s uppsatspris!
Foto: Camilla Lindqvist

Har du skrivit uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk kommunikation eller motsvarande ämne? Skicka in den till oss så har du chansen att ta hem priset Årets kommunikationsuppsats och 5 000 kronor.

DIK belönar varje år den bästa studentuppsatsen inom kommunikationsvetenskap eller motsvarande ämne med ett stipendium om 5 000 kronor.

Bedömningskriterier

  • Uppsatsen kan ha lagts fram inom ett kommunikationsvetenskapligt eller relaterat ämne och ska ha relevans för området kommunikation.
  • Avgränsningarnas ändamålsenlighet och tydlighet.
  • Relevansen i metodval och teoretiskt resonemang.
  • Struktur och stilistisk utformning.

Villkor för sökande
Du som avslutar din kandidat-, master-, eller magisteruppsats under vår- eller höstterminen 2016 kan söka 2017 års uppsatsstipendium. Du måste vara medlem i DIK för att delta i tävlingen. Om ni är flera författare till uppsatsen måste minst en av er vara medlem. Sista ansökningsdag är 12 mars 2017. För att ansöka om priset skickar du din examinerade uppsats i pdf-format till Caroline Kejnemar, caroline.kejnemar@dik.se, ange även ditt medlemsnummer alternativt personnummer.

Juryn består av yrkesverksamma och erfarna personer inom kommunikationsområdet. Ett önskemål från juryn är att du skickar in en avidentifierad version av din uppsats, för att i så lång utsträckning som möjligt eftersträva en oberoende bedömningsprocess.

Stipendiet delas ut i maj varje år. Välkommen att skicka in din uppsats!