Start /  SERVICE & FÖRMÅNER /  Inspiration & experthjälp /  DIK på ditt jobb /  Arbetsplatsföreningar och fackligt förtroendevalda

Som anställd får du mer inflytande på din arbetsplats ifall det finns en lokal facklig organisation. För de flesta av DIK:s medlemmar finns sådana arbetsplatsföreningar, där du som medlem kan få stöd och möjlighet att driva frågor om lön, arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling, anställningsvillkor, medbestämmande och annat.

Det är den lokala fackliga organisationens uppgift att formulera mål och strategier för den lokala lönebildningen. Förutsättningen för att lyckas är att de fackliga företrädarna och medlemmarna arbetar parallellt och tillsammans. Vem eller vilka som är dina lokala fackliga företrädare beror på inom vilken arbetsmarknadssektor du arbetar.

Kommuner och landsting
På kommunal sektor är det DIK-föreningen eller DIK:s ombud som företräder DIK-medlemmarna. Finns det inget lokalt DIK-ombud är du välkommen att vända dig till DIKs kansli för råd och stöd inför din löneförhandling.

Statliga myndigheter
På statliga myndigheter företräder Saco-S-föreningar DIK:s och de övriga Saco-förbundens medlemmar. På mindre myndigheter finns det ibland inte någon lokal förening och då är DIK, eller något annat förbund, lokal part i förhandlingarna som i så fall sköts av en ombudsman från DIK:s kansli.

Privat sektor
Akademikerföreningen eller Saco-klubben ansvarar för de lokala löneförhandlingarna för dig som är anställd i ett företag i privat sektor. Det är dock vanligt att privatanställda medlemmar förhandlar sin lön direkt med arbetsgivaren. De kan då vända sig till sin lokala klubb för råd och stöd. Kontakta DIK:s kansli så hjälper vi dig att komma i kontakt med din löneförhandlare om du inte vet vem som är din lokala representant.

Nya roller
Löneförhandlingarna kan ske på två olika sätt, beroende på avtalsområde och/eller bransch. Förhandlingarna, eller löneöversynen, sker antingen genom den så kallade lönesamtalsmodellen, det vill säga direkt i dialog mellan chef och medarbetare, eller genom traditionell/konventionell löneförhandling, det vill säga där den fackliga företrädaren förhandlar samtliga medlemmars löner.

Oavsett vilken förhandlingsmodell man tillämpar kommer lönesamtalet att vara av central betydelse. Arbetsgivaren skall i största möjliga mån tillsammans med den anställde komma överens om vilken löneutveckling varje anställd skall ha. Inget förhandlingssystem är fulländat, men i vår lönestatistik kan vi konstatera att de medlemmar som har lönesamtal med lönesättande chef har en bättre löneutveckling.

Ett lönesystem där lönesamtalet är grundstenen i lönerevision/löneöversyn genererar nya roller för den som är chef, för den som är anställd och för de som har uppdraget som facklig företrädare.

Intresseanmälan

Fackligt förtroendearbete

Skriv ditt förnamn
Skriv ditt efternamn
Skriv din e-postadress
Skriv ditt telefonnummer
Skriv din arbetsplats
Skriv dina tankar om detta