Start /  SERVICE & FÖRMÅNER /  Inspiration & experthjälp /  DIK på ditt jobb

Ökat inflytande genom lokal facklig förening.

Ditt inflytande som anställd ökar om en lokal facklig förening finns på din arbetsplats. Här kan du läsa om hur detta fungerar på olika arbetsplatser.

Du får som anställd mer inflytande på din arbetsplats om en lokal facklig organisation finns där. Lokalfackliga föreningar finns för de flesta DIK-medlemmarna. Där kan du som medlem få stöd och möjlighet att driva frågor om lön, arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling, anställningsvillkor, medbestämmande och annat.

Föreningens styrelse väljs på årsmötet
Den lokala fackliga styrelsen ska ha nära och tät kontakt med dig och andra medlemmar på arbetsplatsen. Dess huvudsakliga uppgifter är att delta i olika förhandlingar om lönerevision, omorganisering, verksamhetsutveckling och neddragning. Det är din lokala fackliga styrelse som i första hand ska ge dig råd och stöd i fackliga frågor.

Kommuner och landsting
DIK-föreningen eller DIK:s ombud företräder DIK-medlemmarna i kommuner och landsting. Saknas lokala DIK-företrädare är du välkommen att vända dig till DIK:s kansli för råd och stöd.

DIK-föreningens främsta uppgift är att medverka i den årliga lönerevisionen. DIK-föreningen utser också ledamöter i Saco-råden, som hanterar övriga förhandlingsfrågor på förvaltningsnivå.

Statliga myndigheter
Saco S-föreningar företräder DIK:s och övriga Saco-förbunds medlemmar på statliga myndigheter. På mindre myndigheter finns ibland ingen lokal förening. Förhandlingarna sköts i så fall av en ombudsman från DIK:s kansli. Då är DIK, eller något annat förbund, lokal part.

Privat och ideell sektor
Akademikerföreningen ansvarar för de lokala löneförhandlingarna för dig som är anställd i ett företag i privat sektor. I Akademikerföreningarna är alla Saco-medlemmar hos arbetsgivaren medlemmar. Din närmaste lokala fackliga företrädare kan alltså vara medlem i ett annat Saco-förbund än DIK.