Start /  SERVICE & FÖRMÅNER /  Annonsera

Hos DIK kan du annonsera på webben och i våra nyhetsbrev. Vilket du än väljer kan du vara säker på att din annons kommer att nå rätt målgrupp. Här nedan finns information om hur du annonserar och vilka priser vi har.

Annonsera på dik.se

En annons på DIK:s webb når ut snabbt, smidigt och brett. Platsannonser på DIK-webben länkas direkt till sidan på annonsörenas webbplatser där själva annonstexten ligger. På så vis får du som annonsör in besökarna direkt till den relevanta sidan, vilket ger dig fördelen att du själv kan mäta hur många som klickar sig dit och att du kan råda över hur annonsen presenteras. Din annonsbeställning för webben gör du enklast genom att fylla i ett särskilt beställningsformulär.

Priser och format 2017                                    

Annonstyp Logotype, format Annonspris*
Platsannons 170 x 170 px  5 900 kr
       


Annonsera i DIK:s nyhetsbrev

DIK ger ut nyhetsbrev tio gånger per år riktade direkt de olika yrkesgrupperna i DIK. En annons här ger dig möjlighet att verkligen nå precis rätt målgrupp. Nyhetsbreven är uppdelade i kategorierna:

- Medlemmar som arbetar med kommunikation
- Medlemmar inom bibliotek
- Medlemmar inom musei- och kulturmiljöområdet
- Medlemmar inom arkiv

Annonser i nyhetsbreven länkar direkt till den sida som du vill att de ska gå till. Det ger dig fördelen att du själv kan mäta hur många som klickar sig dit.

Utgivningsplan DIK:s nyhetsbrev 2017

Nr Vecka Datum**
1 4 24-26 jan
2 9 28 feb - 2 mar
3 13 28-30 mar
4 18 9-10 maj
5 22 30 maj - 1 jun
6 36 5-7 sep
7 40 3-5 oktober
8 44 31 okt - 2 nov
9 48 28-30 nov
10 51 19-21 dec

**Med reservation för ändringar


Annonsprislista för DIK:s nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev stor, 560 x 170 px  liten, 270 x 170 px
Bibliotekarier 7 500 kr 5 000 kr
Kommunikatörer 7 500 kr 5 000 kr
Kulturmiljö/museum 8 400 kr 5 600 kr
Arkivarier 3 000 kr 2 000 kr
Hela brevet inkl humanister, tolkar 30 000 kr 20 000 kr

Priserna ovan är angivna exklusive moms.

Platsannonser ligger ute på webben till och med sista ansökningsdatum. Produktannonser ligger ute i tre veckor.

Sättning av annons till dik.se ingår i priset.

Begreppet “unika besökare” används i webbstatistiksammanhang för att förtydliga hur många som verkligen besöker webbplatsen. Med unik besökare menas en användare som besökt sidan under den mätperiod som avses, till exempel en vecka eller en månad. Om denna användare varit inne flera gånger på DIKs webbplats räknas den ändå bara som en unik besökare i statistiken. DIK:s webbplats har i genomsnitt runt 17 000 unika besökare i månaden (Källa: Google Analytics 2016).

När man mäter unika besökare ska man ha klart för sig att det inte finns något sätt att veta om två eller fler personer använt samma dator då de besökt DIK:s webbplats. De registreras då bara som en unik besökare i statistiken. Det betyder att det faktiska antalet användare som är inne på DIK:s webbplats överstiger det antal som statistiken över unika besökare visar. 

KONTAKTUPPGIFTER | Annonsbokningen

Försäljningschef Josefine Blomquist josefine.blomquist@annonsbokningen.se
Camilla Larsson 035-295 39 89 camilla.larsson@annonsbokningen.se