Start /  SÅ TYCKER DIK /  Om skolbibliotek /  Skolbibliotek i världsklass

16 skolbibliotek i världsklass 2015!
Foto: DIK

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien.

Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning. Men det finns goda förebilder och dessa vill vi hylla! Utmärkelsen har delats ut vid tre tillfällen och här presenteras hela listan.    

Skolbibliotek i världsklass 2016 tilldelas:

Från A till Ö

( ) = år på listan

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande.

Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Kontakt: