Start /  OM DIK /  Så tycker DIK /  Om digitalisering /  Digitalisering av kulturarvet

Släpp kulturarvet fritt. DIK:s vision för ett öppnare och kreativare samhälle 2020.

Satsa minst 200 miljoner kronor per år på digitalisering av kulturarvet och lösgör den kreativa och kunskapsalstrande kraft som ligger gömd på museernas, bibliotekens och arkivens magasinshyllor. Det kravet framförde DIK:s förbundsordförande Karin Linder till IT-minister Anna-Karin Hatt  våren 2011.

DIK:s förbundsordförande Karin Linder var i februari 2011, tillsammans med en rad andra företrädare för andra organisationer, myndigheter och företag, inbjuden till det första av sju tematiska rundabordssamtal för att gemensamt fylla regeringens strategi för den digitala agendan med konkret innehåll.

Till det mötet presenterade DIK en lista på fyra åtgärder som är nödvändiga för att en nationell digital agenda ska bli en drivkraft för kunskap och kreativitet: Öppna kulturarvet, genomför e-plikten, satsa på skolbiblioteken och ge biblioteken ansvar att överbrygga den digitala klyftan.

Läs också:

Debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet den 5 februari - ej online längre.
Nyheten i Svenska Dagbladet den 7 februari