Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s kongress /  Så här fungerar DIK:s kongress

Så här fungerar DIK:s kongress

Din kreativa framtid

DIK:s största medlemsmöte med fokus på framtiden är kongresserna. Det är också DIK:s högsta beslutande organ.

DIK har kongress vart tredje år. Tiden mellan kongresserna kallas kongressperiod. Nästa ordinarie kongress är i november 2018. 

Alla deltagare samlas under två dagar och för att ta stora beslut om DIK:s framtid. Besluten tas i plenum, då röstar alla ombud på de framlagda förslagen. Mycket av diskussionerna kommer att sker i Påverkanstorg. På kvällen avbryts det formella mötet för middag och lite festligare aktiviteter.

Deltagare är ombuden, medlemmarnas representanter framröstade av medlemmarna själva, förbundsstyrelse och förbundsordförande, mötespresidium, valberedning, revisorer och kansliet. Till det formella öppnandet av kongressen och till middagen är det vanligt att särskilt inbjudna gäster deltar.

Förbundsstyrelsen skriver olika förslag på vilken inriktning DIK ska ha de kommande åren, det kan vara allt från ändringar i stadgan till vilken politisk inriktning DIK ska ha och vilken verksamhet som ska bedrivas. Alla medlemmar i DIK kan göra detsamma genom att skriva motioner. Dessutom ska kongressen även besluta om att ge avgående styrelse ansvarsfrihet, besluta om revisorer och en ny ordförande och styrelse för kommande kongressperiod.

Alla som deltar på kongressen kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst. DIK betalar resa, boende och förtäring under mötesdagarna.

Förbundsstyrelsen har kallat till extra kongress för val av ny förbundsordförande, den sker den 21-23 mars. Då tar ombuden enbart beslut om val av ny förbundsordförande. Extra kongressen kommer att vara webbaserad.

Föredragningslista: Lista på alla ärenden som kongressen ska besluta om.

Handlingar: Alla de dokument som är kopplade till kongressen.

Motion: Förslag från medlemmar.

Mötespresidium: De som leder kongressen. Består av mötesordförande och sekreterare. 

Nominerad medlem: En medlem som är nominerad till att vara ombud på kongressen. 

Ombud: Av medlemmarna framröstade representanter som ska ta alla beslut.

Plenum: När samtliga röstberättigade är samlade och tar beslut.

Proposition: Förslag från förbundsstyrelsen.

Protokoll: Ett sammanställt dokument med alla beslut. Mötessekreterarna skriver protkollet.

Röstlängd: Alla som får rösta i plenum under kongressen. 

Suppleanter: Inhoppare för ombud som får förhinder att delta.

Valberedning: Lägger förslag om ny förbundsordförande och ny förbundsstyrelse

Valkrets: En region/kategori där ombuden är framröstade.

Yrkande: Förslag till beslut.