Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s kongress /  Ombud på DIK:s kongress

Mandatfördelningen per valkrets: Norra Sverige 16 ombud, Stockholm 26, Södra Sverige 17, Västra Sverige 16, Studenter 6 ombud.

Medlemmar tar beslut om framtiden.

Här ser du vilka som blivit framröstade som ordinarie ombud eller suppleanter till DIK:s kongress 20 - 21 november 2015 och fram till kongress 2018.

Suppelanter
De som har blivit suppleanter är reserver för ordinarie ombud. De är inte indelade i valkretsar. Då ombud får förhinder att delta på kongressen så kontaktas suppleant med högst röstetal först. Därför kan röstlängden och listorna nedan förändras fram till kongressen.

Valkretsar


Agneta Krohn Strömshed

Arbetsplats: Mjölkuddens barn-och ungdomsbibliotek, Luleå kommun
Sysselsättning: Anställd
Jag har alltid ansett att det fackliga arbetet är viktigt. Även om arbetsgivaren är den som bestämmer så kan facket bromsa och förhindra att saker bestäms för snabbt.

Anna Hällgren

Arbetsplats: Skellefteå stadsbibliotek, Skellefteå kommun
Sysselsättning: Anställd
Jag vill lyfta detta: akademisk/humanistisk kompetens ska löna sig! Synliggör DIK:s olika professioner. DIK ska vara öppet och inluderande. DIK ska våga utmana och stå upp för demokratin. Satsa på bibliotek, museum, arkiv och andra kulturaktörer(egna företag m fl) som viktiga dynamiska agenter i ett samhälle.

Britt-Inger Rönnqvist

Arbetsplats: Valsta bibliotek, Sigtuna kommun.
Sysselsättning: Anställd
Engagerad. Lång arbetslivs erfarenhet som medarbetare och arbetsledare. Har därigenom mött många fackliga och varit med när arbetsuppgifter och arbetsplatser organisationsförändrar mm. Fackligt ansluten sedan studietiden.

Ewelina Axell

Arbetsplats: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Sysselsättning: Anställd
Jag har varit fackligt engagerad i 8 år och har jobbat aktivt med arbetsplatsens verksamhetsutveckling utifrån våra medlemmars perspektiv. För mig är det jätteviktigt att arbetslivsfrågor och kompetens diskuteras utifrån olika maktperspektiv och normer. Jag brinner för mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor. Jag vill vara med och besluta om vilka övergripande frågor som förbundet ska prioritera i sitt arbete!

Frida Lindström

Arbetsplats: Trivector
Sysselsättning: Anställd
Det jag vill bidra med på kongressen har sin utgångspunkt i på två frågor: 1. Vikten av att DIK arbetar för en inkluderande arbetsmarknad där arbetsgivarna vågar gå ifrån traditionell rekryteringen fokuserad på att anställa någon som liknar de själva. Genom en mer öppen rekrytering kan både den offentliga och privata sektorn gå framåt genom att utnyttja den yrkeskompetens och mångfald som finns bland de arbetssökande. Detta skapar i sin tur en mer kreativ och innovativ arbetsmiljö. 2. Ett steg i att bana väga för en mer bredare rekrytering är att det blir ännu tydligare vilken kompetens som DIKs medlemmar besitter. Professionaliseringen av yrken är en fortgående process där det även framöver är viktigt att stödja medlemmarna i befästandet av sin kompetens. Jag har varit engagerade i DIK i ungefär sju år: Kongressombud DIKs kongress 2012 Kongressombud DIKs kongress 2009 Ordförande DIK-student 2009 – 2010 Styrelseledamot (studentrepresentant) DIK 2009 – 2010

Helén Palm

Arbetsplats: Sollefteå kommun
Sysselsättning: Anställd
Ett sätt att påverka och gå på djupet i de frågor som rör DIK:s medlemmar: löner, kompetensutveckling, digitalisering osv.

Helena Sundqvist Laurin

Arbetsplats: Klarakom HSL AB
Sysselsättning: Egenföretagare
Jag har lång erfarenhet av villkor och förutsättningar när det gäller att arbeta som kommunikatör både i offentlig verksamhet och ideella organisationer, och tycker att det är särskilt viktigt att ta tillvara intresset för de som arbetar ensamma med kommunikation i sin organisation. Sedan fem år arbetar jag i eget företag, mest inom ideella sektorn och kulturområdet och har många kontakter med kommunikatörer inom dessa områden.

Henrik Erngren Othén

Arbetsplats: Uppsala kommun
Sysselsättning: Anställd
Kommunikation, ömsesidigt förtroende, pushande och peppande relation mellan kollegor oavsett titel, utbildning, social och etnisk tillhörighet är ett område som jag brinner extra mycket för. Frågor som kontinuerligt bör besvaras av både arbetsgivare och arbetstagare: Hur skapas arbetsglädje och yrkesstolthet? Vilka unika arbetsuppgifter är kopplade till min yrkeskategori? Varför behövs just min kompetens på arbetsplatsen / arbetsmarknaden? Motivera, om möjlighet finns och oavsett arbetsuppgift, hur stabilitet och oändlig kreativitet kan skapas på arbetsplatsen? Hur pratar vi med varandra på arbetsplatsen? I många jobbannonser står det något slentrianmässigt: "Stor vikt läggs vid personliga egenskaper." Vad innebär egentligen det? Hur kan jag som arbetstagare förbereda mig inför ett sådant krav och intervju? Ska jag fråga arbetstagaren vid intervjutillfället vad det är för personliga egenskapar som söks?

Jennifer Sköld

Arbetsplats: Länsstyrelsen Norrbotten
Sysselsättning: Anställd
Jag vill arbeta med att stärka fackets roll, bredda service och vara ett inkluderade förbund. Här är mina hjärtefrågor: • Feminism som likställt med att inkludera, med mångfald • Verksamhetsutveckling – följa trender och tendenser. Vara stöd för både företagare och anställda. • Samarbete och samverkan över gränserna – mellan förbund, länder och beslutsfattare

Karin Westerberg

Arbetsplats: Luleå tekniska universitet, biblioteket
Sysselsättning: Anställd
Jag har ett starkt intressen för kompetens- och arbetsrättsliga frågor. Jag var engagerad som DIK studentombud när jag gick på BHS. Mina hjärtefrågor är kompetensfrågor, utveckling och arbetsrättsliga frågor. De förändringar vårt yrke står i, medför både möjligheter och hot för medlemmarna. Ohälsotal ökar. Jag vill verka för att tydliggöra våra kompetenser och stärka våra medlemmars tro på sin kompetens, och sin förmåga att driva utveckling. Jag är även engagerad i arbetsrättsliga frågor, att verka för att medlemmar skall ha stöd och känna sig trygga på sin arbetsplats. Kongressen och ett förnyat engagemang i DIK ger nya möjligheter att vara med och påverka.

Lars Berglund

Arbetsplats: Hälsinglands museum
Sysselsättning: Anställd
Hej, Jag heter Lars Berglund och jobbar sedan snart tre år tillbaka som pedagog på Hälsinglands museum i Hudiksvall. Har under 20 år jobbat som lärare i historia och samhällskunskap på Forsa folkhögskola Innan dess som SO-lärare på högstadieskolor i Hudiksvall. Som fackligt aktiv i SFHL och Lärarförbundet upplevde jag en styrka i att vi var många som tillsammans arbetade för bättre arbetsvillkor/arbetsmiljö och rättvisare löner. Som medlem i DIK på ett litet museum i en liten stad kan det kännas lite ensamt. Jag önskar ett ökat lokalt och regionalt samarbete för oss medlemmar i DIK. Jag tror på samarbete och konstruktiv dialog med arbetsgivare. Att bli sedd och uppskattad, att få utvecklas i jobbet med eget ansvar gör att man trivs och mår bra på jobbet vilket naturligtvis även gynnar verksamheten. Jag vill även se ökad mångfald inom DIK och på våra arbetsplatser. Detta skulle öka kvalitén i vårt arbete för ökad jämlikhet, rättvisa och hållbarhet.

Maria Janås

Arbetsplats: Kretslopp och vatten, Göteborg stad
Sysselsättning: Anställd
Jag önskar vara ombud för DIK:s medlemmar då jag vill att vi ska växa oss starkare som förbund och för att jag vill att det ska löna sig att vara med i facket och att vara fackligt engagerad.

Mikael Jakobsson

Arbetsplats: Skogsmuseet i Lycksele
Sysselsättning: Anställd
I alla samanhang finns för lite representation från landsbygd, speciellt Norrland och från en minoritet. Jag tillhör alla tre grupperna. Jag jobbar som antikvarie med ansvar för det samiska området och arkeolog på skogsmuseet i Lycksele och jag är same. Jag har alltid varit intresserad av fackliga frågor och politik och skulle gärna vara ombud för norra delen av Sverige. Jag har jobbat lite fackligt i mitt tidigare liv som bilmekaniker, jag är kommunalpolitiker och samepolitiker.

Monika Johansson

Arbetsplats: Uppsala kommun
Sysselsättning: Anställd
Jag representerar DIK på min arbetsplats - på lunchen och avdelningsmötet. För chefen är jag några procent DIK och den han vänder sig till i vissa frågor. I vår lokala DIK-styrelse jobbar vi med frågor som vi tror att våra medlemmar vill att vi ägnar oss åt. Tillsammans med de andra fackrepresentanterna på min arbetsplats hjälper jag arbetsgivaren att ibland tänka ett varv till. Trots att tider förändras tror jag att facket har en funktion att fylla på de flesta arbetsplatser. Som relativt ny i DIK är jag nyfiken på vilka frågor som är viktiga framöver. En kongress är ett bra tillfälle att ta reda på det och samtidigt föra fram vad vi DIK-medlemmar i Uppsala kommun tycker är viktigt.

Nils Harnesk

Arbetsplats: Norrbottens museum
Sysselsättning: Anställd
Jag vill vara med och påverka förbundets verksamhet och inriktning för de kommande åren, kongressen är DIK:s högsta beslutande organ och det forum där jag har möjlighet att göra detta. Vid förra kongressen fick jag igenom två motioner som jag själv skrivit, en rörande behovet av att se över utbredningen av medlemmar och potentiella medlemmar i otrygga anställningsformer med syfte att synliggöra denna grupp och mötas deras behov. Den andra belyste behovet att av att utreda framtida kompetenser hos våra minnesinstitutioner som befinner sig i en kraftig förändring, beslutet ledde till tillsättningen av en expertgrupp med detta uppdrag. Med mig får medlemmarna ett aktivt ombud som både har den strategiska och övergripande blicken men också någon som har en stark förankring i vardagen och det lokalfackliga arbetet. Jag bor i Luleå och jobbar på Norrbottens museum som arkeolog och verksamhetsutvecklare och är ordförande för DIK-föreningen vid Norrbottens läns landsting.

Tony Melander

Arbetsplats: Grafiskt utbildningscenter/Ekebygymnasiet
Sysselsättning: Anställd
Brinner för allas rätt till skolbibliotek. Alla elever ska ha en eller flera bibliotekarier i sin skolvardag. Det är en fråga om demokrati och är en självklar fråga att diskutera på många plan.