Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s kongress /  Diskussionsforum – DIK:s extra kongress

Kommentera, fråga och få svar om valberedningens arbete och förslag. Här kommer också extra kongressens chattar att publiceras. Alla har möjlighet att läsa och att kommentera. Använd gärna kommentarsfältet nedan för dina frågor. Valberedningen har också delat med sig av några frågor de har fått in andra väger. Chatten ligger öppen men är inte bevakad utanför de tider som är angivna nedan.

Tider:

tisdag 21 mars

10:00-12:00. Frågor om kongressen och arbetsform. En personlig praktisk fråga inkom.

19:00 - 20:00 Frågor till valberedning och Anna Troberg, valberedningens förslag till ny förbundsordförande. Inga frågor kom via chatten.

onsdag 22 mars

18:00-20:00 Frågor till valberedning och Anna Troberg, valberedningens förslag till ny förbundsordförande

torsdag 23 mars

12:00-13:00 Frågor till valberedning och Anna Troberg, valberedningens förslag till ny förbundsordförande

Frågor och svar från kongresschatt 22 mars 2017. Se PDF nedan.

 

Kommentarer:

 1. 2017-03-22
  Av: Karin Linder

  DIK:s kongress består av 81 beslutsföra ombud som valdes av medlemmarna inför kongressen 2015 och valberedningen valdes av ombuden under kongressen 2015. Ombuden har vid upprepade tillfällen fått hänvisningar till hur diskussionen går till och har fått länken skickad direkt till sig. Alla medlemmar har delgetts information om möjligheten att lämna motförslag och information om kongressen har gått ut via nyhetsbrev. Kallelse skickades 22/2, handlingar skickades 9/3, webbenkäten skickades 21/3 och stängs 15:00 23/3. /Karin Linder, mötesordförande DIK:s extra kongress

 2. 2017-03-22
  Av: Anna-Stina Takala, valberedningen

  Hej igen Erik! Det framgår av din kommentar och även tidigare kommentarer från dig att du är missnöjd med valberedningens förslag. I valberedningen har vi inte gjort samma bedömning som du av dels DIKs hållning i upphovsrättsfrågan och dels Anna Trobergs kvalifikationer för att leda DIK. Vi vidhåller att Anna Troberg skulle bli en utmärkt ordförande och tillföra DIK både kunskap, synlighet och en mycket god förståelse av vad ordförandeuppdraget innebär. Anna Troberg har lämnat Piratpartiet för flera år sedan. Det är som sagt kongressen som fattar beslut och jag är säker på att beslutet kommer att vara välgrundat.

 3. 2017-03-22
  Av: Erik Kristow

  Jag ifrågasätter valberedningens förslag till ny ordförande. En fd partiledare för Piratpartiet är ingen lämplig representant för ”det kreativa facket”. De kreativa och kulturella näringarna bygger på en fungerande upphovsrätt. Ska DIK välja en ordförande som saknar trovärdighet i skyddet av upphovsrätten? Jag är också kritisk till de dåliga förutsättningarna för den interna demokratin i DIK. Ointresset för denna chatt är ett exempel på detta. På vilket sätt har debatt i denna fråga uppmuntrats på hemsidan eller i utskick till medlemmarna (och/eller ombuden)? På DIKs hemsida får man leta länge efter information. Hur säkerställer DIK att ombuden / kongressdeltagarna får ta del av till exempel detta meddelande? Till sakfrågan. Många medlemmar är beroende av en fungerande upphovsrätt för att de företag de arbetar på ska kunna bedriva en fungerande affärsverksamhet. Alla enskilda kulturskapare är på samma sätt beroende av det skydd som upphovsrätten utgör. Utan detta skydd är det svårt att få betalt för sitt arbete. Piratpartiet hade/har som bekant en annan agenda. Ska DIK ha som sin främsta företrädare en person som bland annat uttalat följande: "The Pirate Bay är bra på två saker. Det ena är att hålla sajten uppe och det andra är att räcka lång nästa till etablissemanget." "The Pirate Bay är för mig en sajt som står för yttrandefrihet och demokrati." http://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/sa-hacklar-pirate-bay-medierna-som-svalde-nordkorea-bluffen-6116235 Om valberedningen gjort den enklaste mediesökning hade sådant här snabbt kommit upp. Det finns säkerligen en mängd andra uttalanden som kommer att ligga Troberg och DIK i fatet ifall hon väljs. För den intresserade finns en sida där viss dialog har förts kring valberedningens förslag, se länk. (På temat begränsad intern debatt.) http://www.dik.se/nyheter/anna-troberg/ Sammantaget ger jag denna process underkänt och uppmanar ombuden att besluta att frågan återförs till valberedningen för ytterligare beredning (återkomma med ett nytt förslag). Eftersom kongressen hålls digitalt är det en relativt enkel sak att skjuta upp beslutet och kalla till en ny digital kongress.

 4. 2017-03-22
  Av: Varför har valberedningen bara lagt ett förslag till nominerad och inte flera? Vilka är de andra förslagen som kom in?

  Inom DIK finns ingen tradition av att nominera flera kandidater att välja mellan till ordförandeposten till en kongress. Men om många medlemmar önskar en ändring av det, så kan det tas upp som ett förslag inför nästa kongress. Totalt kom det in ca 25 namn i det formulär som fanns på DIKs webbplats under nomineringstiden. Några nominerade sig själva, några nominerades av andra och några tillfrågades av valberedningen att skicka in en nominering av sig själva. Alla ombads att skicka in ett personligt brev och cv. Av dem valdes 5 personer ut till intervju, utifrån en kompetensprofil för ordförandeposten som valberedningen har utarbetat. Flera av de som valberedningen intervjuade och som inte är nominerade till uppdraget är inte bekväma med att deras namn publiceras i handlingarna, eller någon annanstans. Det kan orsaka frågor och oro på deras nuvarande arbetsplatser. Vi hoppas att medlemmar och kongressdeltagare har förståelse för det. /Valberedningen

 5. 2017-03-22
  Av: Varför nominerar valberedningen en person till ordförande som inte står för en stark upphovsrätt?

  Upphovsrätten har länge varit en fråga som är av intresse för DIK och som DIK har diskuterat. Även om en detaljerad politik på området ännu inte har utformats, har DIKs hållning länge varit att sätta samhällets medborgare i centrum. Många av DIKs medlemmar arbetar just med tillgängliggörande och förmedling av kultur, kunskap och information i olika former. Vi behöver hitta lösningar där så många som möjligt kan ta del av detta. Självklart behöver även de lösningarna fungera för upphovsrättsinnehavare. Anna Trobergs egen uppfattning skiljer sig inte på något avgörande sätt från hur DIK har diskuterat upphovsrättfrågorna. Samtidigt har Anna Troberg gentemot valberedningen varit tydlig med att om/när hon får uppdraget att bli ordförande, så står hon till fullo bakom DIKs värderingar och politik. Valberedningen har mycket stor tilltro till Anna Trobergs förmåga att axla en roll och arbeta för det uppdrag som rollen innebär, utan att sammanblanda sitt uppdrag med privata ställningstaganden. /Valberedningen

 

Lägg till ny kommentar:

Prenumerera på kommentarer
DIK:s kommentarspolicy