Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s expertgrupper /  DIK:s expertgrupp för skolbibliotek

DIK vill ha skolbibliotek i världsklass. Det kan bara uppnås när det finns rätt kompetens på plats.

Expertgruppen påbörjade sitt arbete i maj 2012 och fick i uppdrag av DIK:s förbundsstyrelse att svara på frågan: Hur känner jag igen ett skolbibliotek när jag ser ett? Detta för att specificera vad lagen egentligen fastställer och som skolinspektionen borde bedöma skolorna utifrån.

Resultatet av det arbetet kan du läsa här.

Expertgruppen består av:

  • Inga Andersson, skolbibliotekarie Jenny Nyströmskolan i Kalmar
  • Karin Ahlstedt, samordnande bibliotekarie på Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö
  • Sofia Hög, bibliotekarie på Mediapoolen i Västra Götaland
  • Jenny Lindmark, mediepedagog på MediaCenter i Västerbotten
  • Tony Melander, bibliotekarie, Engelska skolan norr

Gruppen har fortsatt fått nya uppdrag från förbundsstyrelsen och är en viktig del av DIK:s arbete för skolbibliotek i världsklass.

Den första juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft. Den innehåller krav på att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Kungliga biblioteket visade ett år efter lagen trätt i kraft i en rapport att många skolor bryter mot lagen, en av sex elever saknar tillgång till skolbibliotek och varannan elev saknar ett skolbibliotek med bemanning. Skolinspektionen har tagit fram kriterier för vad som krävs för att skolan ska uppfylla lagens krav. Dock är de inte tillräckligt skarpa för att säkerställa att skolbiblioteket faktiskt blir den pedagogiska resurs det ska vara.