Start /  OM DIK /  Kontakta DIK /  DIK:s förbundsstyrelse
DIK:s styrelse 2015 - 2018

21 november 2015 fick DIK en ny styrelse. Främre raden från vänster: Lena Sundberg, Maria Niemi, Pia-Marie Wehrling, Sara Roberts. Bakre raden från vänster: Magnus Reuterdahl, Nils Harnesk, Jennifer Sköld, Attila Rostoványi, Lena Eklund, Lars Lundqvist. På bilden saknas Susanna Wennerfeldt och Terese Martinsson.
Foto: Anders Haglund

DIK:s förbundsstyrelse ansvarar för att förbundets verksamhet bedrivs i enlighet med de beslut som kongressen fattat. Ansvaret gäller bland annat dialogen med medlemmarna, förhandlingar, ekonomi, kollektivavtal och beslut om konfliktåtgärder.

Förbundsstyrelsen har elva ledamöter – och en adjungerad studentrepresentant. De elva yrkesverksamma ledamöterna utses av kongressen som representerar medlemskåren. DIK:s kongress hålls vart tredje år. Den nuvarande förbundsstyrelsen valdes vid senaste kongressen i november 2015 och sitter fram till nästa kongress i november 2018. 

Den ledamot som representerar förbundets studentmedlemmar, utses vid DIK:s studentnätverks årsmöte för en mandatperiod på ett år åt gången. Studentrepresentanten är ständigt adjungerad vid mötena med yttrande – och förslagsrätt, men inte beslutsrätt. När styrelsen ska fatta beslut är de alltså ett ojämnt antal.

Förbundsstyrelsens ordförande arbetar heltid på DIK. I övrigt sker styrelsens arbete ideellt.