Start /  OM DIK /  DIK - det kreativa facket /  Vad är facket? /  Vad är privat sektor?

Du hör du till privat sektor om du är anställd på ett privat företag. Till privat sektor räknas även ideella organisationer samt länsmuseerna.

Områden med många DIK-medlemmar på privat sektor är till exempel handel och tjänster, som också inkluderar den ideella sektorn, samt länsmuseiområdet. Privat sektor består av hundratals arbetsgivarorganisationer och ännu fler kollektivavtal. Många arbetsplatser saknar också kollektivavtal.

De förtroendevalda i Akademikerföreningen utses och tillsätts av medlemmarna i lokalavdelningen. Där det inte är möjligt att ha en lokalavdelning kan man i stället utse en eller två kontaktpersoner på arbetsplatsen.

Om du som DIK-medlem är intresserad av att starta upp en Akademikerförening, fyll i kontaktformuläret här nedanför så blir du kontaktad av DIK:s kansli inom kort.

I vissa gemensamma frågor såsom pensionsavtal, förhandlar Sacoförbunden tillsammans med TCO-förbund inom ramen för PTK

Intresseanmälan

Fackligt förtroendearbete

Skriv ditt förnamn
Skriv ditt efternamn
Skriv din e-postadress
Skriv ditt telefonnummer
Skriv din arbetsplats
Skriv dina tankar om detta

Partsställning – de förbund som har tecknat centrala kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen har partsställning. Inom Saco är parten ofta en sammanslutning av förbund och kan då heta till exempel Akademikerförbunden, Förtecknade Saco eller Sveriges Ingenjörer.