Start /  OM DIK /  DIK - det kreativa facket /  Vad är facket? /  Vad är kommun- och landstingssektor?

Sveriges 290 kommuner och 20 landsting/regioner utgör en gemensam sektor med en motpart, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och ett kollektivavtal om allmänna villkor.

DIK förhandlar på sektorn genom förhandlingskartellen AkademikerAlliansen, som består av 16 olika Saco-förbund. AkademikerAlliansen har ett eget huvudavtal, kallat HÖK T, i vilket ingår ett eget löneavtal. Fem andra organisationer har egna huvudöverenskommelser. Alla organisationer har samma villkorsavtal, Allmänna bestämmelser (AB).

Mer information och kontaktuppgifter finns på www.akademikeralliansen.se

Lokalt företräds DIK:s medlemmar ofta av en DIK-föreninge och/eller ett Saco-råd eller en Saco-förening, där även förbund som inte ingår i AkademikerAlliansen samverkar. Detta gäller övergripande frågor som samverkan och arbetsmiljö, inte lönefrågor, som hanteras av respektive förbund.