Start /  OM DIK /  DIK - det kreativa facket /  Vad är facket?

DIK är ett fackförbund. Som sådant arbetar vi för att det kollektivavtal som du omfattas av ska bli bättre, både vad gäller löner och anställningsvillkor. Och för att de medlemmar som ännu inte omfattas av kollektivavtal ska få del av den trygghet och de förmåner som ett sådant medför.

Fackets roll är att stötta dig som arbetstagare. Som ditt fackförbund för DIK din talan mot arbetsgivaren när det gäller löner, anställningsvillkor, vidareutbildning, arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, anställningstrygghet samt hur arbetet är organiserat. Det gör vi dels genom våra ombudsmän som arbetar centralt på DIK:s kansli, dels genom de fackligt förtroendevalda som företräder medlemmarna lokalt ute på deras arbetsplatser.

Stöd på lokal och central nivå
DIK har drygt 1200 lokala fackliga företrädare. På många arbetsplatser samverkar vi med andra Saco-förbund, så det kan också vara förtroendevalda från ett annat förbund som företräder dig. Vi arbetar kontinuerligt på att bygga ut nätverket av lokalfackliga företrädare även till arbetsplatser där det idag saknas representation. De lokalfackliga företrädarna får utbildning och stöd av förbundets ombudsmän, som har mycket hög kompetens när det gäller arbetsrätt och förhandlingsstrategi.

En medlem en röst
Som fackförbund är DIK demokratiskt uppbyggt. Det betyder att du som medlem utser vilka som ska representera dig i såväl den lokala föreningen på din arbetsplats som i DIK:s högsta beslutsfattande nivå, kongressen. Det sker genom direkta val där varje medlem har en röst, en grundläggande princip som gäller i alla nivåer av DIK:s organisation. DIK är partipolitiskt obundet, något som dessvärre inte är en självklarhet för alla fackförbund.

Starka traditioner i Norden
Sverige har, liksom de övriga nordiska länderna, en stark tradition av facklig representation. Här är den fackliga organisationsgraden, det vill säga andelen arbetstagare som är medlemmar i ett fackförbund, hög i internationell jämförelse, närmare bestämt 71 procent, enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning år 2009. (Källa: Wikipedia).

I Sverige ingår de flesta fackförbund i endera av tre fackliga centralorganisationer. Förbunden inom LO organiserar arbetare, förbunden inom TCO tjänstemän och förbunden inom Saco akademiker. DIK är ett av de 23 akademikerförbund som ingår i Saco.