Start /  Nyheter /  Regeringsbeslut - ett steg i rätt riktning
13 2017
MAR

Ett av regeringens mål är att stärka elevernas källkritiska förmåga.

Regeringen har beslutat om ändringar i skolans styrdokument för att stärka elevernas digitala kompetens. DIK välkomnar särskilt rektorernas ökade ansvar för skolbibliotekens verksamhet. Det ligger helt i linje med DIK:s politik för biblioteken i Sveriges skolor.

Regeringen presenterade i torsdags (9/3) beslut om ändringar i grund- och gymnasieskolans styrdokument med syfte att tydliggöra skolans uppdrag för att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna innebär bland annat:

 • Att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik- och matematikämnena.
 • Att stärka elevernas källkritiska förmåga.
 • Att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.
 • Att arbeta med digitala texter, medier och verktyg.
 • Att använda och förstå digitala system och tjänster.
 • Att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

Av särskilt intresse för DIK:s arbete kring skolbibliotek är att läroplanerna nu får en ny lydelse vad gäller rektorns ansvar: ”Skolbibliotekens verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.” Detta förtydligande av rektorns ansvar ligger helt i linje med DIK:s skolbibliotekspolitik. För att skolbiblioteken ska kunna göra reell skillnad i elevernas lärande krävs att skolledare, lärare och skolbibliotekarier samverkar. Nu har rektorn fått ett tydligt ansvar att få till stånd en sådan samverkan.

DIK menar att en naturlig och logisk följd till de nu beslutade förändringarna är:

 • Att regeringen ger Skolverket i uppdrag att utforma allmänna råd när det gäller skolbibliotek.
 • Att regeringen ger Skolverket i uppdrag att inkludera skolbibliotekarier i statistiken över pedagogisk personal.
 • Att regeringen gör en särskild utbildningssatsning när det gäller skolbibliotekarier. Bristen på skolbibliotekarier är mycket stor och riskerar att undergräva förverkligandet av de nya riktlinjerna, liksom den redan pågående regeringssatsningen på bemanning av skolbiblioteken.

DIK har under lång tid hävdat att skolbibliotek bemannade med kompetent personal är strategiskt viktiga när det gäller att ta den svenska skolan och i förlängningen svenskt arbets- och samhällsliv in i en demokratisk och konkurrenskraftig framtidsposition. Regeringens beslut är ett välkommet steg i rätt riktning för att förverkliga detta.

Kommentarer:

 1. Inga kommentarer sparade.

  Bli först med att kommentera artikeln ovan!

 

Lägg till ny kommentar:

Prenumerera på kommentarer
DIK:s kommentarspolicy