Start /  Nyheter /  Arbetsmiljön ohållbar på många bibliotek
25 2015
SEP

Det är stora skillnader på arbetsmiljön på landets bibliotek men många bibliotekarier vittnar om stora problem. (OBS! biblioteket på bilden har inget med rapporten att göra.)
Foto: Anders Haglund

Det finns stora arbetsmiljöproblem på många av Sveriges bibliotek. Det framkommer i en stor enkätundersökning som DIK nu presenterar i en första delrapport.

DIK kräver av arbetsgivare att:
› Oro och oordning på biblioteken definieras som ett arbetsmiljöproblem.
› Varje arbetsplats har nedskrivna och kända rutiner för att anmäla incidenter, förankrade hos personal och arbetsgivare, och varje incident ska rapporteras.
› Varje arbetsplats har en handlingsplan för hur bibliotekspersonalen ska möta oroligheter och svåra situationer.

Under sommaren gick en enkät ut till alla DIK:s bibliotekariemedlemmar för att undersöka arbetsmiljön på landets bibliotek. Drygt 1 800 personer besvarade enkäten - ungefär en tredjedel av medlemsgruppen. Nu presenteras svaren i en första delrapport som berör frågor om oro och oordning, skadegörelse, aggressivt beteende från besökare och kränkande tillmälen.

Enkäten visar att det finns stora arbetsmiljöproblem på flera arbetsplatser runt om i Sverige och att den på många ställen är ohållbar. Tre fjärdedelar av de svarande har upplevt oro och oordning, av dem upplever en av tre det minst en gång i veckan. 84 procent svarar att de upplevt aggressivt beteende från besökare, två tredjedelar har upplevt skadegörelse.

- Vi kräver att medlemmarnas upplevelser ska klassas som arbetsmiljöproblem, och att alla bibliotek har fungerande incidentrapportering. Diskussionen om arbetsmiljön ska tas på arbetsplatserna för att det ska bli en förändring utefter de lokala förutsättningarna, säger DIK:s förbundsordförande Karin Linder.

Undersökningen visar att en del har det bättre och en del har det sämre än tidigare. Det ser olika ut på olika bibliotek och på olika orter och det går inte att peka ut en region eller en sorts bibliotek som mer drabbad. Det går inte att säga att det bara är problem i storstäder eller på landsbygden och det går heller inte att säga att det bara är problem med ungdomar, missbrukare eller några andra.

En fjärdedel av de svarande säger att situationen blivit sämre den senaste tiden, och en fjärdedel säger att det blivit bättre. Hälften menar att det ligger på samma nivå som tidigare.

- Det är alarmerande att så många säger att det är på samma nivå. Att vänja sig vid dålig arbetsmiljö är skadligt. Rapporten heter "Vi är bibliotekarier, inte psykologer eller socialarbetare" efter ett citat från en medlem, och det är en bild som tydligt syns i enkäten - bibliotekarierna får ta ansvar för annat än vad de är utbildade till, säger Karin Linder.

Är du medlem och har frågor kring hur DIK följer upp resultaten i enkäten? Då kan du höra av dig till en ombudsman på DIK:s kansli. Du når dem lättast via mejl på medlemsjouren@dik.se eller på telefon 08-466 24 00. På fredagar mellan klockan 13.00-15.00 och måndag-torsdag klockan 8.30-12.00 och 13.00-15.00.

Delrapport två som berör frågor om hot och våld kommer i oktober. Det här är den första enkätundersökningen som vi gör bland bibliotekarier om arbetsmiljö och det kommer troligtvis en uppföljning nästa år.

Ladda ner rapporten som PDF nedan: