Start /  Nyheter /  Anna Troberg
17 2017
FEB

”Att vara ordförande för DIK är en rejäl möjlighet att göra skillnad”. Orden är Anna Trobergs. Hon är den kandidat som valberedningen föreslår extrakongressen att välja till ny ordförande för förbundet.

PERSONLIGT

Namn: Anna Troberg.
Ålder: 42.
Arbetar just nu: Verksamhetschef på Wikimedia Sverige.
Familj: Fru och fyra katter.
Bor: Flyttar snart till ett före detta baptistkapell i Vingåker.
Intressen: Stor kulturkonsument. Går på museer och knarkar teveserier.
Oanad talang: Väldigt händig. Kan sätta ihop en Billy-bokhylla från Ikea på 6,5 minuter.

Det är speciellt att jobba i en demokratisk organisation. Det vet Anna Troberg, inte minst från tiden som partiledare för Piratpartiet. Från den tiden lärde hon sig att uppskatta att alla medlemmar har möjlighet att vara med och påverka färdriktningen på verksamheten. Men också att det kräver en hel del att företräda en organisation med tusentals medlemmar med många olika viljor.

– Det krävs vissa egenskaper internt och andra externt och man måste vara beredd på att det kan blåsa ganska hårda vindar ibland, säger Anna Troberg.

Trots att hon vet att det kan vara tufft är hon inte orolig.

– Jag tycker om att jobba i en organisation där många olika åsikter vägs mot varandra. Jag har varit i både med- och motgång förut, så jag vet att jag klarar det. DIK:s medlemmar förtjänar en ordförande som står pall när det blåser.

DIK-medlemmar kan göra skillnad
Anna Troberg är född i Landskrona men uppvuxen i Borlänge. I hela sitt yrkesliv har hon arbetat med att sprida kultur och kunskap på olika sätt. Dels inom förlagsbranschen och dels som politiker. Hon var partiledare för Piratpartiet mellan 2011-2014. I dag arbetar hon som verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

En av drivkrafterna till att Anna Troberg vill bli förbundets nästa ordförande är oro över att det inte längre verkar så noga med fakta. I digitaliseringens spår följer fenomen som näthat och falska nyheter som kommer i omlopp. I det här sammanhanget ser hon att DIK-medlemmarnas kompetenser spelar stor roll och kan göra skillnad.

– De yrkesgrupper som DIK organiserar är en motkraft till den här utvecklingen. Ta till exempel bibliotekarier som guidar i kunskapsflöden och lär ut källkritik. Deras arbete är viktigare än någonsin tidigare, säger Anna Troberg.

Kultur och digitalisering viktigt
Kultur är betyder mycket för Anna Troberg. Hon menar att kultur ger kunskap som gör både individen och samhället bättre. Därför är det så viktigt att lyfta dem som arbetar med att skapa ett rikt kulturliv i ordets bredaste bemärkelse.

– Jag brinner för de yrkesgrupper som DIK organiserar. De gör stor skillnad i samhället men har inte alltid det bästa förutsättningarna att utföra sina jobb. Det vill jag vill vara med och förändra. En annan drivkraft som fick Anna Troberg att kandidera till ordförandeposten är intresset för digitaliseringen av samhället.

– Digitaliseringen är fortfarande i sin början och DIK måste var med och styra och se till att det går åt rätt håll. Många av de yrkesgrupper DIK organiserar har redan långa benet före i olika digitaliseringsfrågor, men jag vill att de med DIK:s hjälpa ska ges möjligheter att ligga kvar i den absoluta framkanten även långsiktigt.

Kommentarer:

 1. 2017-03-13
  Av: Amanda Sjöquist, projektledare DIK

  Hej, självklart finns det möjlighet att diskutera förslaget och valberedningens process. Det finns också möjlighet att lämna ett motförslag fram till och med 14 mars på http://www.dik.se/om-dik/organisation/diks-kongress/motfoerslag-till-foerbundsordfoerande/. Den 21-23 mars har DIK extra kongress och beslut ska tas. En chatt kommer då att vara öppen för de som har frågor. Chatten kommer att finnas på www.dik.se/kongress. Alla chattar kommer att publiceras. Tider för chatten: Tisdag 21 mars 19:00 - 20:00 Onsdag 22 mars 18:00 - 20:00 Torsdag 23 mars 12:00 - 13:00 Det går också redan nu att läsa alla handlingar och hur kongressen går till på www.dik.se/kongress. /Amanda

 2. 2017-03-09
  Av: Anna-Stina Takala, valberedningen DIK

  Hej igen Erik! Förslaget kommer att kunna diskuteras i de chattar som DIK anordnar i anslutning till kongressen 21-23 mars. Då kan man ställa frågor till valberedningen om hur processen fram till förslaget har sett ut.

 3. 2017-03-09
  Av: Erik Kristow

  Tack för svar. Ganska bra resonemang, men otydligt vad det innebär i praktiken. Jag har bl a jobbat på Kulturdepartementet i fem år och vet att de enkla lösningarna är lätta att prata om men svåra att få till. Finns det något forum där medlemmarna kan diskutera förslaget till ordförande? Det är inte så bra att den debatten ska föras i kommentatorsfält till en artikel. Jag skulle även uppskatta om valberedningen kunde redogöra för den process som ledde fram till detta förslag. mvh Erik

 4. 2017-03-09
  Av: Erik Kristow

  Tack för svar. Ganska bra resonemang, men otydligt vad det innebär i praktiken. Jag har bl a jobbat på Kulturdepartementet i fem år och vet att de enkla lösningarna är lätta att prata om men svåra att få till. Finns det något forum där medlemmarna kan diskutera förslaget till ordförande? Det är inte så bra att den debatten ska föras i kommentatorsfält till en artikel. Jag skulle även uppskatta om valberedningen kunde redogöra för den process som ledde fram till detta förslag. mvh Erik

 5. 2017-03-06
  Av: Anna Troberg

  Hej Erik, vad roligt att du engagerar dig i ordförandevalet. Trovärdighet är inte något man har eller tar. Trovärdighet är något man måste förtjäna om och om igen, dag ut och dag in, och man gör det med kunskap och öppenhet. Därför vill jag berätta om vad mina år i upphovsrättsdebatten lärt mig, vilka insikter de givit mig och om varför DIK:s medlemmar måste få en avgörande roll för hur en moderniserad upphovsrätt ska se ut i framtiden. Precis som du säger har jag varit mycket engagerad i upphovsrättsdebatten genom åren. Det har lärt mig mycket om hur dagens upphovsrätt påverkar olika människor, yrkesgrupper och institutioner, ibland till det bättre och ibland till det sämre. Det har också lärt mig hur de olika sidorna av debatten resonerar och på vilka bevekelsegrunder de bygger sina argument. En del vill att dagens upphovsrätt ska stå kvar oförändrad, andra vill ta bort den helt. Jag har haft turen att få ha många intressanta samtal med representanter från båda sidorna och har själv landat i insikten om att lösningen på upphovsrättsfrågan varken finns i konservering av rådande ordning eller i total avskaffning, – en slutsats som även DIK kommit fram till. Jag står därmed helt bakom DIK:s ställningstagande om att lösningen på upphovsrättsfrågan är en modernisering där man tar hänsyn till allmänhetens behov och önskemål. Teknik utvecklas snabbt och lagar långsamt, så till slut kommer man oundvikligen till en punkt där man måste göra ett omtag, en modernisering, på lagfronten. Exakt hur en sådan modernisering kommer att se ut kan varken jag eller någon annan sia om, men för att slutresultatet ska bli bra och balanserat, behövs det fler initierade röster i debatten. Det räcker inte med en skyttegrav fylld med representanter för underhållningsindustrin och en med entusiastiska upphovsrättsmotståndare. Det behövs något annat och här kan DIK göra verklig skillnad. Den viktigaste insikten jag tar med mig från mina år i upphovsrättsdebatten är nämligen denna: Upphovsrättsdebatten behöver nya perspektiv, framför allt perspektiv som lyfter fram allmännyttan, eftersom de i stort sett saknats tidigare. Dessa perspektiv finns hos DIK:s medlemmar, på bibliotek, i arkiv och på museum. Där finns en stor praktisk kompetens kring dagens upphovsrätt och hur den ömsom hjälper och ömsom stjälper i arbetet med att uppfylla de olika institutionernas uppdrag att tillhandahålla information, kunskap, kultur och historiskt sammanhang till allmänheten. Det är hög tid att ge dessa ovärderliga röster plats i debatten. Utan dem kommer vi oundvikligen att få en obalanserad upphovsrätt som inte tar några större hänsyn till allmänhetens behov och önskemål. Mvh, Anna

 6. 2017-03-06
  Av: Anna-Stina Takala, valberedningen DIK

  Hej! Diskussionen kring upphovsrätten och dess utformning nu och i framtiden är en viktig fråga för DIK och DIKs medlemmar. DIKs hållning har länge varit att sätta samhällets medborgare i centrum och hitta lösningar där så många som möjligt kan ta del av kunskap och kultur i olika former. Självklart behöver även de lösningarna fungera för upphovsrättsinnehavare. Anna Troberg är en person som har tidigare diskuterat upphovsrätt i olika sammanhang. Hon har gentemot valberedningen varit tydlig med att om/när hon får uppdraget att bli ordförande, så står hon till fullo bakom DIKs värderingar och politik. Valberedningen har mycket stor tilltro till Anna Trobergs förmåga att axla en roll och arbeta för det uppdrag som rollen innebär. Beslut om ny ordförande fattas på extrakongressen den 21-23 mars. I samband med det kommer det att via chatt finnas möjlighet att ställa frågor till Anna Troberg och till valberedningen. DIKs kansli återkommer med tider för detta.

 7. 2017-03-03
  Av: Erik Kristow

  Jag har lagt denna kommentar också på artikeln om valberedningens förslag: Jag anser tyvärr att detta är ett dåligt förslag till ordförande. Jag känner ej Anna Troberg och har ingen anledning att betvivla att hon på många sätt kan vara en lämplig kandidat. Men bakgrunden som partiledare för Piratpartiet gör att hon får svårt med trovärdigheten (inte minst i media) i en av förbundets viktiaste frågor: skyddet av upphovsrätten. Många medlemmar är beroende av en fungerande upphovsrätt för att de företag de arbetar på ska kunna bedriva en fungerande affärsverksamhet och få betalt för sitt arbete. Piratpartiet hade som bekant en annan inställning. Erik Kristow, nybliven medlem i DIK och till vardags kommunikationschef på Lotteriinspektionen i Strängnäs ps. Tyvärr inte ett ord om upphovsrätten i denna intervju.

 

Lägg till ny kommentar:

Prenumerera på kommentarer
DIK:s kommentarspolicy