Start /  YRKE & KARRIÄR /  Logopedförbundet

Svenska Logopedförbundet organiserar den svenska logopedkåren och har cirka 1 750 medlemmar, varav 350 är studenter. Vi ingår som en del i fackförbundet DIK, som i sin tur är en del av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

Medianåldern inom Svenska Logopedförbundet är 38 år och könsfördelningen är 96 procent kvinnor mot 4 procent män. (Källa: DIK:s medlemsregister)

Vi arbetar för:

  • ökad kunskap kring logopeders kompetens
  • samarbete med övriga vårdförbund inom Saco
  • internationellt samarbete med logopedförbund inom och utanför Europa
  • utvidgning av logopeders arbetsmarknad
  • Införandet av en specialistordning för logopeder
  • Införandet av en handbok för kliniska riktlinjer inom logopedin
  • anordnande av fortbildning för logopeder
  • gynnsam löneutveckling för logopeder i samverkan med DIK:s kansli
  • ökad medlemsnytta och tillgänglighet för medlemmarna