Start /  DIN LÖN /  Lönerådgivning

DIK kan ge dig stöd och hjälp i lönefrågor.

I lönefrågor är DIK:s roll i förhållande till dig främst att stödja dig så att du får en lön som motsvarar dina insatser. Däri ingår att ge den hjälp du behöver inför lönesättande samtal, lönesamtal och utvecklingssamtal och när det gäller diskussioner med arbetsgivaren om dinaarbetsuppgifter. Man kan säga att facket kan hjälpa dig att förstå vad du är värd och att överblicka vilken prestation du utför i relation till verksamhetens mål och de uppgifter som satts upp för dig. Facket kan stödja dig, men det är du själv som ska ha detaljkunskaperna om på vilket sätt just du är viktig för utvecklingen av verksamheten. Det är du som vet vad du är bra på.

När du önskar stöd inför lönesamtalet är det i första hand din lokala fackliga representant du ska vända dig till. Du kan också få råd och stöd från ombudsmän på DIK:s kansli. Det är inget fel att vara osäker. Skaffa dig kunskap och förbered dig – det kan hjälpa dig utvecklas på din arbetsplats och att få högre lön.