Start /  DIN LÖN /  Löne- och utvecklingssamtal /  Lönesättande samtal /  Löneförhandlingar

Som anställd kan det ibland kännas som om lönen förhandlas långt ovanför ditt huvud och att du inte har någon möjlighet att påverka din lön. För att öka din egen möjlighet att påverka bör du känna till de olika typer av löneförhandlingar som finns, samt vad du själv kan och ska ansvara för.

Centrala löneförhandlingar - centrala avtal. På central nivå, det vill säga när respektive arbetsgivareförbund är motpart, förekommer inga direkta löneförhandlingar. I denna typ av förhandlingar kommer parterna alltså inte överens om vilken lön någon individ ska ha. De centrala förhandlingarna, den så kallade avtalsrörelsen, handlar enbart om hur de centrala avtalen ska se ut.

Privatanställda medlemmar omfattas av det löneavtal som företagets arbetsgivareförbund har tecknat med respektive PTK-förbund. På de företag där DIK inte har ett eget avtal omfattas våra och andra Saco-förbunds medlemmar av det avtal som Sveriges Ingenjörer har tecknat för vår räkning.

På det kommunala avtalsområdet samarbetar DIK i förhandlingar om centrala löneavtal med andra Saco-förbund inom AkademikerAlliansen. Även på det statliga avtalsområdet samarbetar DIK i förhandlingarna med andra Saco-förbund i förhandlingskartellen Saco-S.

Lokala löneförhandlingar

På lokal nivå, det vill säga när din arbetsgivare är motpart, förekommer i huvudsak två olika typer av löneförhandlingar. Enskild överenskommelse betyder att det är du själv som förhandlar - kommer överens - med arbetsgivaren om vilken lön du ska ha. Du ska alltid förhandla din egen lön vid nyanställning och befordran. Revisionsförhandlingar innebär att din och de andra DIK- och Saco-medlemmarnas individuella löner fastställs enligt de riktlinjer som träffats i de centrala löneavtalen.

Här finns olika förhandlingsmodeller. Antingen sker lönesättningen direkt i dialog mellan chef och medarbetare, eller i form av konventionell förhandling där den facklige företrädaren/löneförhandlaren förhandlar samtliga medlemmars löner. Varje medlem ska dock ha ett lönesamtal med sin lönesättande chef innan revisionsförhandlingen oavsett vilken förhandlingsmodell man väljer.