Start /  DIN LÖN /  Löne- och utvecklingssamtal /  Lönesättande samtal

Grundförutsättningarna när det gäller den första löneförhandlingen inför ett nytt jobb och vid den årliga lönerevisionen är: Vad vill arbetsgivaren ha av mig? Hur mycket vill jag ha betalt för det? Vad är arbetsgivaren beredd att betala?

Du och din arbetsgivare behöver ha en pågående dialog för att du och din chef ska vara överens om vilka uppgifter du har, hur du utför ditt arbete och hur du kan påverka din löneutveckling. Man kan säga att löneprocessen pågår året runt. Det sker genom att du håller koll på förändringar i dina uppgifter: Om du fått ökat ansvar, varit på utbildning eller om det hänt annat som ökat ditt värde på arbetsplatsen. Du behöver diskutera detta, och ditt arbete, med din chef kontinuerligt.

Det är dina egna prestationer som ska påverka din lön. Din lön ska bygga på din kompetens, dina prestationer och ditt engagemang. Om du vet vad din chef förväntar sig att du ska prestera ökar chansen till en bra löneutveckling. Om du inte vet vad chefen förväntar sig av dig för att du ska få en bättre löneutveckling, så ställ frågan!

Utgångspunkter för din löneanalys:

 • Anser du att kraven i ditt arbete och din arbetsprestation motsvaras av din lönenivå? Vad anser din chef?
 • Anser du att din löneutveckling speglar utvecklingen av dina arbetsuppgifter och dina prestationer? Vad anser din chef?

Tänk på att:

 • ha argument i linje med arbetsgivarens behov
 • argumentera utifrån arbetsplatsens lönekriterier
 • lyssna och var uppmärksam på arbetsgivarens synpunkter och signaler
 • försök att göra arbetsgivarens argument till dina och tvärtom
 • skilj på fakta och subjektivt tyckande
 • stå för vad du säger
 • undvik personangrepp, lögner och hot
 • förhandla i en avspänd, positiv och störningsfri miljö

Skäl till löneförhöjning:

 • ytterligare arbetsuppgifter
 • mer kvalificerade arbetsuppgifter
 • utökat ansvar

Inte skäl till löneförhöjning:

 • övertid du tagit på dig oombedd
 • problem med din personliga ekonomi

Den ”svage” chefens favoritargument:

 • ”Samhällsekonomin tillåter inte så höga löneökningar”
 • ”Jag saknar mandat”
 • ”Passar det inte finns det hundra andra som vill ha jobbet”
 • ”Lönepotten räcker inte, den är så liten”
 • ”Du kan inte få mer än andra”
 • ”Men du har ju så trevligt på jobbet”

Kom ihåg inför lönesamtalet:

 • Ta reda på vad som står i det centrala och eventuellt lokala löneavtalet.
 • Ta reda på arbetsgivarens lönepolicy – förse dig med eventuella lönepolitiska program och lönesättningskriterier.
 • Ta reda på vad facket och arbetsgivaren tidigare har kommit fram till.
 • Analysera målen och kraven i ditt arbete.
 • Analysera din arbetsprestation och ditt resultat.
 • Analysera ditt behov av kompetensutveckling.
 • Analysera ditt löneläge.
 • Sätt upp ditt eget lönemål – på kort och lång sikt.
 • Gör en lista på de punkter du vill ta upp under lönesamtalet, så att du inte glömmer bort något under samtalets gång.

Efter lönesamtalet – så följer du upp:

 • Har du uppnått ditt lönemål?
 • Om inte – vad gick fel?
 • Vad finns kvar att göra?
 • Vad kan du göra bättre?
 • Är det dags att byta jobb?
 • Hur tänker du lägga upp nästa lönedialog