Start /  DIN LÖN /  Löne- och utvecklingssamtal

Ditt lönesättande samtal ska handla om på vilket sätt ditt arbete har betydelse för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Utvecklingssamtalet ska handla om hur din kompetens och dina arbetsuppgifter behöver utvecklas för att du ska kunna uppnå målen och utveckla verksamheten. Båda samtalen behövs och kompletterar varandra.

Som DIK-medlem har du enligt avtalen DIK förhandlat fram rätt till dialog med din chef om din lön, dina arbetsuppgifter och din utveckling på arbetsplatsen. Lönesamtal, lönesättande samtal och utvecklingssamtal ska tas upp i dialogen. Samtliga ska ske mellan dig och din lönesättande chef. Är du väl förberedd inför samtalen har du stora möjligheter att påverka resultatet och få relevanta arbetsuppgifter och högre lön. Utgångspunkten är alltid din arbetsprestation och dina arbetsuppgifter sedda i relation till den verksamheten som bedrivs på din arbetsplats.

Löne- och utvecklingssamtalet är båda viktiga verktyg för dig att åstadkomma ett bra jobb. De ska hållas kontinuerligt, minst en gång om året.

Olika former av samtal som rör dina arbetsuppgifter och din lön

Utvecklingssamtal

Här läggs dina mål upp och ditt föregående arbetsår utvärderas. Du och din chef diskuterar dina arbetsuppgifter, hur du ska bidra till arbetsplatsens verksamhet och vilka behov verksamheten har av vidareutbildning och kompetensutveckling. Det allra bästa är om allt antecknas så att dina mål och planen för din utveckling finns nedskrivna.

Lönesättande samtal

Sker varje år i samband med lönerevision. Du och din arbetsgivare kommer under det samtalet överens om hur stor din löneökning blir. Ett lönesättande samtal ska alltid hållas med den chef som sätter din lön. Resultatet av ditt arbete ska vägas mot de uppsatta målen och din insats värderas. Lönen är kvittot på det arbete du utfört.

Lönesamtal

Du och din arbetsgivare pratar om din lön, men kommer inte överens om något löneutrymme. Det görs istället i en traditionell förhandling mellan det lokala facket och arbetsgivare.

Utvecklingssamtal och lönesättande samtal

Det är naturligtvis möjligt, men knappast önskvärt, att ha utvecklings- och lönesättande samtal vid samma tillfälle. Då måste många olika slags frågor avhandlas samtidigt och det är ofta för sent att diskutera arbetsuppgifter och mål. Därför framhåller DIK vikten av att utvecklings- och lönesättande samtal sker vid olika tillfällen.

Läs mer om det lönesättande samtalet och utvecklingssamtalet här till höger.