Start /  DIN LÖN

Lönesamtalet ska handla om på vilket sätt ditt arbete bidrar till att uppnå målen för verksamheten. Behöver du hjälp inför ditt lönesamtal kontakta DIK:s medlemsjour.
Foto: Jann Lipka

Lön är ersättning för beställt och utfört arbete. Din lön ska avspegla din kompetens, dina arbetsuppgifter och resultatet av ditt arbete. Anställningsvillkoren regleras av lagar, men kan också förbättras genom förhandlingar och avtal.

Lön och anställningsvillkor är också ett sätt att kommunicera, ett sätt för din arbetsgivare att visa uppskattning och ge återkoppling på det arbete du utför. DIK arbetar på flera olika plan – genom kollektivavtal, opinionsbildning, individuellt förhandlingsstöd, etc – för att förbättra din lön och dina anställningsvillkor.

Jämför din lön direkt med andra akademiker. Logga in på Saco Lönesök:

Saco lönesök - en medlemsförmån!