Start /  DIK Bloggen /  2014 /  apr /  Gunnesboskolan i världsklass - så gjorde vi
15 2014
APR
Gunnesboskolan i världsklass - så gjorde vi

Foto: Jonas Hällebrand

Gunnesboskolan har länge haft en medveten biblioteksverksamhet i samarbete mellan skolbibliotekarien, IKT-pedagogen och lärarlagen, vilket också uppmärksammats (Årets skolbibliotek 2000, Årets skolbibliotekarie 2003).

Skolan har en tydlig vision med sitt skolbibliotek och satsar personal- och medieresurser: på ca 470 elever (F-9) har vi en 100 procent fackutbildad bibliotekarie, 20 procent assistent, 60 procent IKT-pedagog och 95 000 kr i medieanslag. Verksamheten följer en handlingsplan som ger en röd tråd för hur vi arbetar med elevernas läsning och medie- och informationskompetens.

I litteraturens tecken
Varje vår samlas hela skolan kring en dag i litteraturens tecken, den så kallade Bokmässan, som i år kretsar kring framtidsskildringar och miljöfrågor. Längre fram i maj ordnar vi i samarbete med våra närmsta förskolor den traditionella Bokpicknicken, då förskole- och lågstadiebarnen, deras föräldrar och syskon fikar, tar del av boktips och högläsning på olika språk, och där vi visar hur de olika åldrarna arbetar med läsning på skolan respektive förskolorna. Bokmässan och Bokpicknicken ordnas av olika arbetsgrupper, där bibliotekarien ingår tillsammans med lärare från alla årskurser.

Källhantering
Informationssökning, källhantering och upphovsrätt är väl integrerat i pedagogernas undervisning och minst lika mycket lärarnas ansvar som bibliotekariens/IKT-pedagogens. Eftersom samtliga elevarbeten i årskurs 7-9 läggs ut på öppna bloggar är vi extra noga med att våra elever ska respektera upphovsrättslagen.

Biblioteket och dess verksamhet är högst levande och förändras löpande i förhållande till skolans aktuella behov – under våren har till exempel klasserna i F-5 fått ytterligare iPads och därmed har vi nu inlett arbetet med att förnya den befintliga IKT- och biblioteksplanen för att hitta en struktur även för arbetet med de yngsta barnen. Just nu pågår även renovering av den ena skolbyggnaden och till hösten flyttar biblioteket för F-5 in i ombyggda lokaler, som då kommer att vara ännu bättre anpassade till verksamheten.

Lägg till ny kommentar:

Prenumerera på kommentarer
DIK:s kommentarspolicy