Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Uppsägning /  Uppsägning eller avsked

Vad är det för skillnad mellan uppsägning och avsked? Vilka rättigheter har jag om jag blir uppsagd respektive avskedad?

Vi tenderar att blanda ihop begreppen, så det finns skäl att reda ut dem. Om vi börjar med uppsägning, kan den ske på två grunder. Du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist, till exempel i samband med budgetnedskärning, personalminskning, omorganisation eller annan omprioritering på arbetsplatsen. Du kan också bli uppsagd av personliga skäl, det vill säga att du på något sätt har misskött dig eller inte längre klarar av att utföra ditt arbete. När någon blir av med jobbet handlar det i de allra flesta fall om uppsägning.

Med omedelbar verkan
Avsked är extremt ovanligt och innebär att anställningen upphör med omedelbar verkan, utan uppsägningstid. För att bli avskedad ska du som anställd grovt ha åsidosatt dina åtaganden gentemot din arbetsgivare och ha förbrukat dennes förtroende. Du ska ha begått en brottslig eller annan handling som försatt arbetsgivaren i en mycket allvarlig situation - till exempel förskingrat arbetsgivarens pengar, laddat ned barnpornografi på din arbetsdator eller något liknande.

Det arbetsgivaren åberopar som grund till avsked, får i de flesta fall inte ligga mer än två månader tillbaka i tiden. I båda fallen - såväl när det gäller uppsägning som avsked - måste arbetsgivaren förhandla med facket innan uppsägning eller avsked genomförs.

Dessutom kan den anställde med eller utan fackets hjälp ta frågan till domstol. I sista hand är det arbetsdomstolen som avgör om arbetsgivaren haft fog för det ena eller det andra.