Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Uppsägning

Arbetsbrist betraktas, enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) som saklig grund för uppsägning.

Arbetsbrist är inte liktydigt med "inga arbetsuppgifter", det handlar alltså inte om att bli uppsagd för att man har för lite att göra. Arbetsbrist kan uppstå till följd av besparingskrav, omorganisation eller inskränkningar i verksamheten eller att arbetsgivaren vill ändra inriktning för hela eller delar av verksamheten.

Efter förhandlingar med de anställdas fackliga representanter är det ytterst arbetsgivarens bedömning som avgör om arbetsbrist ska anses föreligga. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är din arbetsgivare skyldig, enligt Medbestämmandelagen (MBL) att förhandla med din lokala fackförening.

Läs mer om vad som gäller vid uppsägning.