Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Pension

Din framtida pension består av tre delar – allmän pension, kollektivavtalad tjänstepension respektive privat pensionssparande. Storleken på din tjänstepension beror dels på vilken sektor du arbetar inom, dels på hur du väljer att placera pensionspengarna. Saknar din arbetsgivare kollektivavtal riskerar du att gå miste om tjänstepensionen.

Pension är kanske inte något du tänker på när du är ung eller mitt uppe i karriären. Men nivån på din framtida pension påverkas av de val du gör idag. Därför är det viktigt att ha kunskap om pensionssystemet och de faktorer som påverkar pensionens storlek.

Allmänna pensionen
Den lagstadgade (allmänna) pensionen får praktiskt taget alla i Sverige bosatta personer som uppnått pensionsålder. Den utgörs av inkomstpension och premiepension.

Tjänstepensionen
Flertalet anställda har utöver den lagstadgade (allmänna) pensionen även någon form av tjänstepension som bygger på de kollektivavtal som fackförbunden utformar i förhandlingar med arbetsgivarsidan.

Privat pensionssparande
Slutligen erbjuder de flesta försäkringsbolag och banker möjlighet att teckna privata pensionssparanden (pensionsförsäkringar) som komplement till den lagstadgade och avtalsreglerade pensionen.

Förmåns- och premiebestämd pension – vad är skillnaden?
Med förmånsbestämd pension menas att du redan från början är garanterad en viss andel av sin slutlön i pension. Det gamla pensionssystemet byggde på förmånsbestämda pensioner. Med premiebestämd pension menas att du inte vet på förhand vet hur stor din pension blir. Den bestäms av avkastningen på dina inbetalade pensionspremier. Hälften av pensionspremierna placeras i en trygg sparform som du inte rår över. Den andra hälften får du själv välja förvaltare för.

Hur får jag högre pension?
Du har numera möjlighet att välja fonder för ditt premiepensionssparande. Det val du gör påverkar storleken på såväl din lagstadgade pension som din kollektivavtalade tjänstepension. Det är viktigt att du själv gör ett aktivt val.

Högre lön och bättre avkastning på pensionssparandet ger dig en framtida högre pension. När du väljer var du ska placera dina pensionspengar, tänk också på att olika pensionsförvaltare har olika avgifter.