Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Kollektivavtal /  När kollektivavtal saknas

I stort sett hela den svenska arbetsmarknaden regleras av kollektivavtal. De innehåller bestämmelser om arbetstider, löneutrymme, arbetsmiljö, jämställdhet, semester, etc. Kollektivavtalen ger alltid bättre anställningsvillkor än vad som regleras i lag. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal är det extra viktigt att du upprättar ett anställningsavtal med denne.

Utan anställningsavtal har du inget papper på din anställning och du kan då komma i kläm om du av någon anledning skulle hamna i tvist med din arbetsgivare. Dina anställningsvillkor regleras då enbart av det som framgår av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Detta förutsätter förstås att det går att bevisa att du är anställd eller har blivit erbjuden en anställning.

Anställningsavtalet innehåller det arbetsgivaren och den anställda har kommit överens om. Överenskommelsen kompletteras sedan vanligen med innehållet i andra rättskällor, såsom gällande kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning.

Även reglementen eller policies på arbetsplatsen kan innehålla regler som gäller som anställningsvillkor. När du accepterar en anställning ska du alltid ta reda på om arbetsgivaren har ett kollektivavtal eller ett så kallat hängavtal. Hur anställningsavtalet ska vara utfomat styrs av om din arbetsgivare har slutit något kollektivavtal eller inte.

Om din arbetsgivare inte har slutit något kollektivavtal eller har ett hängavtal bör du alltid ta kontakt med DIK:s medlemsjour innan du tackar ja till anställningen. De villkor och förmåner som normalt följer av kollektivavtal måste då tas in i det enskilda anställningsavtalet. Detta kan göras på två sätt:

  • Varje enskild villkorspunkt skrivs in i anställningsavtalet.
  • Ett gällande kollektivavtal gäller helt och hållet genom en hänvisning till detta i ditt anställningsavtal.

Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att, senast en månad efter det att anställningen har påbörjats, skriftligen informera om vilka villkor som ska gälla i anställningen om den är avsedd att vara längre tid än en månad. Du bör emellertid alltid se till att du vet vad som gäller innan du börjar din anställning.

Läs mer om vad som bör framgå av ett anställningsavtal.