Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Kollektivavtal

Ett kollektivavtal löser många komplicerade frågor i ett paket, vilket underlättar för både anställda och arbetsgivare.
Foto: Jann Lipka

Kollektivavtalen är en viktig del av spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. De reglerar det mesta under hela arbetslivet, från anställningen till pensioneringen, och som dessutom ger en rad förmåner.

I botten finns arbetsrätten, lagstiftningen, som riksdagen beslutar om. Det kan handla om lagen om anställningsskydd eller arbetstidslagen. Ovanpå ligger kollektivavtalen som är frivilliga överenskommelser. Sedan kan den lokala föreningen, eller individen själv förhandla fram ännu bättre villkor är de som kollektivavtalen ger.

Det är detta som kallas "den svenska modellen". I andra länder är det vanligt att villkoren på arbetsmarknaden helt och hållet regleras genom lagstiftning.

Ordlista för kollektivavtal:

  • Avtalsperiod: Den period som kollektivavtalet gäller.
  • Blockad: Stridsåtgärd. Kan till exempel innebära avstängning av arbetskraft.
  • Centralt kollektivavtal: Tecknas mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund eller sammanslutningar av fackförbund.
  • Dispositiva regler: Möjligheter att i lag eller i avtal lokalt komma överens om olika regler och lösningar.
  • Egenavgift: En avgift för att bland annat finansiera den allmänna försäkringen så som arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring.
  • Fredsplikt: Arbetsgivare och fackliga organisationer får inte tillgripa stridsåtgärder under pågående avtalsperiod.
  • Generalstrejk: Strejk som omfattar hela eller stora delar av arbetsmarknaden.
  • Hängavtal: Kollektivavtal som hämtar innehåll från bland annat befintligt kollektivavtal träffat mellan andra parter.
  • Lokalt kollektivavtal: Tecknas mellan arbetsgivare och fackens lokala föreningar på arbetsplatsen.
  • Parter: De fackförbund och arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer som tecknar avtalet. Det kan finnas flera parter på respektive sida.