Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  HANDBOKEN /  Den fackliga omvärlden

Camilla Lindqvist

DIK är ett av förbunden som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Här kan du läsa mer om DIK, Saco, lokala fackliga organisationer och kollektivavtal.

DIK – ett Saco-förbund
DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation, med cirka 22 000 medlemmar i alla arbetsmarknadssektorer och olika typer av verksamheter i hela landet.

DIK är ett av de förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Inom Saco och DIK utgör akademisk utbildning och yrke grunden för medlemskap. DIK arbetar för att utbildning och forskning inom våra professioner ska hålla hög kvalitet och att utbildning och forskning ska löna sig.

DIK anser att akademiker tar ansvar för utvecklingen på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att akademiker i kraft av sitt engagemang för verksamheten och sin kompetens får goda anställningsvillkor samt bra löner och bra löneutveckling. I ditt uppdrag som lokal facklig företrädare är denna ideologi grundläggande.

Lokal facklig organisation
Medlemmarna får mer inflytande på arbetsplatsen om det finns en lokal facklig organisation. På kommunal-, landstings- och statlig sektor har DIK kollektivavtal som gör det möjligt för våra medlemmar att organisera sig lokalt i DIK-föreningar (kommun och landsting) eller i Saco S-föreningar (staten).

I privat sektor kan det finnas Akademiker- eller DIK-föreningar som organiserar akademikerna. I flera av de många kollektivavtal som finns på privat sektor, är DIK part genom samarbetet i Akademikerförbunden. På andra företag och organisationer har andra Saco-förbund kollektivavtal. Saknas det helt lokal facklig organisation på din arbetsplats så hör av dig till förbundet så hjälper vi till att ta reda på om företaget har kollektivavtal. Vi hjälper också till om ni vill bilda en lokal förening till exempel med stadgar för föreningen, första årsmötet och så vidare.

Vad är ett kollektivavtal?
Ett kollektivavtal kan träffas mellan å ena sidan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och å andra sidan ett fackförbund eller en allians av fackförbund. Kollektivavtalet reglerar förhållandet mellan parterna och de anställdas villkor. Viktigast bland kollektivavtalen är avtalen om löner och anställningsvillkor för de anställda. Samtliga anställda omfattas av avtalen, oavsett facklig tillhörighet. På så vis kan de sägas utgöra ett slags mellanting mellan lagar och avtal. Löneavtalen gäller dock normalt enbart medlemmar i de berörda förbunden. Idag regleras den allra största delen av den svenska arbetsmarknaden av kollektivavtal.