Handbok för dig som är förtroendevald

Som fackligt förtroendevald kommunicerar du med medlemmar om fackliga frågor. Uppdraget kan också handla om olika förhandlingar och samverkan på arbetsplatsen. Det kan gälla löner, anställningsvillkor, medbestämmande och inflytande, arbetsmiljö, personalpolitik, budgetfrågor, organisationsförändringar och mycket annat. Här i handboken kan du läsa mer om vad som kan ingå i uppgiften.

Mitt uppdrag >
DIK ikon

Aktivitetsmenyn

DIK:s aktivitetsmeny hjälper dig som är lokalfackligt förtroendevald att arrangera aktiviteter på din arbetsplats.

Till aktivitetsmenyn >
DIK ikon

Beställ trycksaker

Här hittar du en kort presentation av de foldrar, skrifter och andra trycksaker som du kan beställa från DIK. Några av dem finns att även att ladda ner som pdf.

Till trycksaksbeställningen >
DIK ikon

Dokument och länkar

Här hittar du dokument och länkar som kan vara bra att ha i din roll som förtroendevald.

Till Dokument och länkar >
DIK ikon

Den fackliga omvärlden

DIK är ett av förbunden som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Här kan du läsa mer om DIK, Saco, lokala fackliga organisationer och kollektivavtal.

Läs mer >
DIK ikon

Fackliga sakområden

Många sakområden ingår i det fackliga arbetet. Några områden nämns här. Vi har tagit upp dessa för att du ska få en uppfattning om vilka frågor du kan komma i kontakt med.

Läs mer >
DIK ikon

Förhandling

Här hittar du saker som är bra att tänka på när det gäller förhandling.

Läs mer>
DIK ikon

Facklig ordlista

Här hittar du en ordlista med förklaring på de vanligaste fackliga orden, uttrycken och förkortningarna.

A B C >
DIK ikon

Facklig utbildning

DIK:s utbildningskatalog - utbildningar för fackligt förtroendevalda.

Läs mer och anmäl dig!
Innehållsansvarig: Britt-Marie Berggren / britt-marie.berggren@dik.se